Op deze nieuwspagina vindt u de berichten uit de fractie

Harderwijk Anders stelt vragen over het Waterfront

24 november 2020

Het project Waterfront is in volle gang. De woningen die tot nu toe gebouwd worden zijn, verkocht. Het gaat vrij goed met dat verdraaide monsterproject waar Harderwijk zich in 2005 stortte. Op dit ogenblik zijn we tien jaar verder en komt het er echt op aan. Nu moet het ingestoken geld terugverdiend worden. Hoe jammer…

Lees verder

Jeugdzorg binnen budget, onze wethouder in Binnenlands Bestuur

24 november 2020

Gert Jan geeft de situatie van de jeugdzorg in Harderwijk weer in een interview in het blad “binnenlands bestuur” lees het via de link hieronder: artikel Binnenlands Bestuur 29-1-2016 over Jeugdzorg Noord-Veluwe

Lees verder

Harderwijk Anders op bezoek bij Vluchtelingenwerk

24 november 2020

De fractie en steunfractie van Harderwijk Anders bezochten Vluchtelingenwerk aan de Gelreweg. De afspraak was al gemaakt voordat bekend werd dat er een AZC in Harderwijk zou komen. Aanleiding voor het werkbezoek waren signalen die we opvingen over problemen waar Vluchtelingenwerk tegen aanloopt. Vluchtelingenwerk begeleidt vluchtelingen met een status. Mensen die (voorlopig) in Nederland mogen…

Lees verder

Voortgang Vitale Vakantieparken

24 november 2020

  10 september jongstleden werd de raad bijgepraat over de voortgang Vitale Vakantieparken. De wethouder heeft alle parken bezocht en bekeken. Er zijn gesprekken gevoerd en vertegenwoordigingen van de parken zijn uitgedaagd om een nieuwe visie op hun park te ontwikkelen. Het resulteerde in een levendige avond waar alle parken hun visie bij een stand…

Lees verder

Werkbezoek Voedselbank

24 november 2020

Afgelopen maand bracht onze (steun)fractie een werkbezoek aan de voedselbank. De voedselbank is te vinden aan de Nobelstraat 9 in Harderwijk. Vanuit een deel van het bedrijfspand waar zij gratis in mogen verblijven, worden alle acties gecoördineerd. Dat dit niet overbodig is, blijkt wel uit het aantal cliënten dat hier wekelijks een pakket komen halen.…

Lees verder

Asielzoekerscentrum

24 november 2020

Deze week was en is er veel onrust in verband met de aankondiging dat er op het voormalig kazerneterrein Kranenburg-Noord een asielzoekerscentrum gevestigd gaat worden voor zo’n 800 mensen. Stadspartij Harderwijk Anders staat, net als de rest van de gemeenteraad, vierkant achter dit collegebesluit maar heeft ook oog voor de geluiden van ongerustheid en angst…

Lees verder

Harderwijk Anders wil een weekendschool in Harderwijk

24 november 2020

Op donderdag 2 juli vergadert de gemeenteraad en zij neemt dan onder andere een besluit over de kadernota. Deze vergadering is een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar omdat bij de kadernota bepaald wordt waar het geld naar toe gaat. Partijen kunnen dan laten zien waar ze voor staan en wat ze belangrijk vinden…

Lees verder

Harderwijk Anders wil VVE-fonds verlengen voor vakantieparken

24 november 2020

  Regeren is vooruitzien. Dus willen wij het geld dat is gereserveerd om Verenigingen van Eigenaren in nood te helpen, blijven reserveren voor de te verwachten veranderingen op de vakantieparken in Harderwijk. De fractie zal dit voorstel tijdens de raadsvergadering van 2 juli indienen. Het fonds voor VVE’s zal per 1 januari 2016 stoppen en…

Lees verder

De laatste raadsvergadering voor de zomer

24 november 2020

Afgelopen donderdag hebben wij tijdens de laatste  raadsvergadering voor de zomer hebben onze stempel op het Harderwijks beleid kunnen drukken. Zo kregen we alle handen in de raad op elkaar om te kijken of een weekendschool kans van slagen heeft in Harderwijk. Ook hebben we een voorstel gedaan om de bibliotheek nog wat langer van…

Lees verder

Motie Nachtburgemeester aangenomen, motie woningzoekende jongeren haalt het niet.

24 november 2020

Nachtburgemeester In de raadsvergadering van 6 november heeft SHA een motie ingediend die uiteindelijk moet leiden tot het instellen van een nachtburgemeester in Harderwijk, we zijn er blij mee dat deze motie aangenomen is. Een nachtburgemeester is een officieuze titel voor iemand die een toonaangevende rol speelt in het nachtleven van een gemeente. Zijn of…

Lees verder

Raadsblog Gertien Koster

24 november 2020

De gemeente Harderwijk probeert op een aantal manieren de inwoners van Harderwijk en Hierden bij de politiek te betrekken. Ze doet dat onder andere door gebruik van de social media. De raadsleden, maar ook anderen zoals de griffier en de burgemeester, moeten om de beurt een blog schrijven zodat er wekelijks een stukje is om…

Lees verder