Wethouder Gert-Jan van Noort haalt de landelijke pers met de pilot “geluksgeld”

Wethouder Gert-Jan van Noort haalde afgelopen week de landelijke pers met de pilot “geluksgeld”. Dit project is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die door een ziekte of handicap in een sociaal isolement zijn geraakt en daar niet op eigen kracht uitkomen. Door middel van deze pilot (in eerste instantie voor één jaar) krijgen 75 mensen de kans om een wens uit te laten komen of een hobby of activiteit op te pakken waarvoor zij zelf niet de financiële middelen hebben. Per persoon is er maximaal 450 euro beschikbaar. Consulenten van welzijnsinstelling Zorgdat ondersteunen inwoners hierbij.

Mensen met een chronische ziekte zijn er financieel de laatste jaren flink op achteruit gegaan. De gemeente kan daar niet veel aan veranderen en daarom heeft zij ervoor gekozen om na te denken over andere manieren van ondersteuning. Het project Geluksgeld focust zich op eigen kracht, op meedoen en op welbevinden. Een goed voorbeeld is een chronisch zieke die zijn liefde voor de natuur wil vastleggen maar zich geen camera kan veroorloven. Door het geluksgeld in te zetten voor de aanschaf van een camera kan het gevoel van welbevinden van deze inwoner toenemen.

De gemeente Almelo is in 2014 gestart met een soortgelijk project. Daar wordt het de geluksroute genoemd. Uit een onderzoek van de Universiteit Twente is gebleken dat zeven van de tien deelnemers sindsdien meer plezier in hun leven ervaren. Daarnaast nam het geluksgevoel toe en de medische consumptie af. Dat is een mooi resultaat!

In eerste instantie wordt de pilot een jaar uitgeprobeerd vanuit de WMO. Om in aanmerking te komen voor dit project moet je chronisch ziek zijn én er moet sprake zijn van een laag inkomen. Voor gezonde mensen met een minimuminkomen zijn er andere potjes om een hobby te kunnen hebben of een sport te kunnen beoefenen.

Onlangs verscheen het handboek WMO waarin onder andere een interview staat met wethouder Gert-Jan van Noort over de Harderwijker aanpak. Harderwijk doet het namelijk goed op het gebied van de WMO, maar liefst 92% van de cliënten is tevreden of zeer tevreden!

 

 

Harderwijk Anders