Werkbezoek Jongerenplatform

Stadspartij Harderwijk Anders wilde graag op bezoek bij het Jongerenplatform om te horen wat zij zoal doen en wat ze allemaal doen en al gedaan hebben is niet misselijk! Er is een jongerenplatform, een jongerenadviesbureau en een jongerenpersbureau. Dat lijkt wat confuus maar na uitleg door de jongeren is het volkomen duidelijk.

Wat hebben ze zoal gedaan? Ze hebben project Nix gedraaid in december 2012, een project waarbij jongeren een maand lang geen alcohol dronken. Degenen die het volhielden verdeelden samen 500 euro. Dit project won een lifestyle award! Ook maakten zij een indrukwekkende film over depressie onder jongeren. Ze filmden onder andere in een kliniek voor jongeren en interviewden jonge mensen die depressief zijn of zijn geweest. De film werd gemaakt in opdracht van de RNV en wordt vertoond in 4e klassen van middelbare scholen in de regio. Suïcide is immers doodsoorzaak nummer 2 onder jongeren.

Twee meiden zijn betrokken geraakt bij het jongerenplatform doordat zij bezig waren met een opdracht voor school en gekozen hadden voor het aandacht vragen voor orgaandonatie door jongeren. Wethouder den Besten verwees hen naar het jongerenplatform. Zij hebben zoveel aandacht gekregen voor hun project dat dit zelfs besproken werd in Hart van Nederland vorige week! De aanleiding voor dit project was het overlijden van een vriendin van een van de meisjes doordat de long die zij nodig had er niet op tijd kwam.

Kort geleden bezochten de jongeren de 2e kamer om met een Kamerlid van de PVDA te praten over jeugdwerkeloosheid. Momenteel houden ze zich bezig met de Hanzedagen. Ze hebben een spel bedacht waarbij iedere (jonge) deelnemer start met dezelfde basis, een appel en een ei. De kunst is om dit te ruilen met iemand anders en dat te blijven doen tot je uiteindelijk eindigt met een veel waardevoller voorwerp. Degene die het meest waardevolle voorwerp heeft weten te bemachtigen via deze ruilhandel wint. Het is de bedoeling dat van de handeltjes foto’s worden gemaakt en dat die foto’s via social media worden verspreid.

Op 24 juni willen de jongeren een debat organiseren tussen jongeren en raadsleden. Aangezien er volgend jaar verkiezingen plaats vinden willen de jongeren graag input geven voor de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen. Ze zullen de programma’s te zijner tijd gaan lezen en beoordelen. Stadspartij Harderwijk Anders gaat haar best doen om het stempel “jongerenproof” te krijgen voor haar programma!

Harderwijk Anders