Wel of geen ruimere openingstijden Houtwal garage? Zet 17 oktober vast in de agenda.

Zoals al eerder te lezen op onze site, heeft onze partij de nodige vraagtekens bij het plan van het college om de openingstijden van de Houtwal garage te verruimen.

Waar het college dit besluit ter kennisgeving aan wilde nemen,  vinden wij dat er toch nog even goed stil moet worden gestaan bij de plannen van het college, waarbij zowel binnenstadsondernemers als -bewoners de dupe lijken te worden. Met steun van de CDA fractie hebben wij het onderwerp op de agenda van de commissie Ruimte gekregen. 17 oktober zal het onderwerp behandeld worden en kunnen belanghebbenden hun visie geven. We gaan er vanuit dat de raadszaal goed gevuld zal zijn.

 

 

Harderwijk Anders