Wat te doen met terrein Lorentz III?

lorenz

Bedrijventerrein Lorentz-Oost raakt maar niet gevuld. Moeten we het gebied dan maar terug geven aan de natuur? Stadspartij Harderwijk Anders vindt dat kapitaalvernietiging. Wellicht is het te zijner tijd de enige overgebleven optie maar dat is nu nog niet zo.

De provincie Gelderland heeft inmiddels laten weten de locatie op het oog te hebben als windmolenpark. Er is plek genoeg maar SHA vindt Lorentz III niet de juiste locatie voor windmolens. Er is in 2008 een beeldkwaliteitplan vastgesteld, voor het hele gebied geldt welstandsniveau 1 en dit houdt in dat deze zone een hoge architectonische kwaliteit moet uitstralen. Dit geldt volgens Stadspartij Harderwijk Anders nog steeds. Een windmolenpark draagt niet positief bij aan het totaalbeeld van de stad. Dat mag je ook Hierden niet aandoen. Er zijn wallen aangelegd om het bedrijventerrein om zicht op bedrijfsgebouwen te voorkomen, dan moet je er nu geen metershoge molens neer gaan zetten. Ook het gebrom, het geluid dat deze windmolens maken, is erg storend voor de mensen die in de buurt ervan wonen. Niet doen dus.

Wat dan wel te doen met het terrein? SHA wil graag een distributiecentrum. Geen vrachtwagens in de binnenstad maar de vracht afzetten in zo’n distributiecentrum en dan met (elektronisch aangedreven?!) klein vervoer naar de binnenstad brengen. Ook een goede parkeerplaats voor vrachtauto’s behoort tot de mogelijkheden bij invullen van dit gebied.

Harderwijk is een oude vissersstad aan het water en ooit zijn we zelfs milieustad van het jaar geweest. In verband daarmee is een kweekvijver voor vis, algen en zeewier wellicht ook een optie. Het is het voedsel voor de toekomst en misschien is er een bedrijf op Lorentz dat warmte over heeft en is er daarnaast een visverwerkingsbedrijf dat interesse heeft. Stadspartij Harderwijk Anders vindt het de moeite waard om dit nader te laten onderzoeken.

Er wordt gezegd dat we uit de crisis zijn, wellicht is er toch nog meer bedrijvigheid mogelijk op Lorentz III. Mocht dat niet zo uitpakken en zijn er geen andere invullingen mogelijk dan rest nog altijd de mogelijkheid tot teruggeven aan de natuur.

Stadspartij Harderwijk Anders nodigt iedereen uit via onze website ideeën aan te dragen voor de invulling van het terrein  Lorentz III!

Harderwijk Anders