WAT EEN THEATER…….

Onlangs debatteerde de gemeenteraad over de uit te schrijven businesscase voor een theater in het Waterfront

Stadspartij Harderwijk Anders (SHA) is voorstander van een theater in Waterfront en heeft dat ook in haar verkiezingsprogramma staan. Het college heeft echter onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een middentheater en de uitkomst was dat dit niet haalbaar is binnen de gestelde financiële kaders. Dan kun je twee dingen doen: je daarbij neerleggen of de kaders verruimen. Dat laatste zit er in de huidige (crisis)tijd niet in. Het college legde zich er echter niet bij neer en liet opnieuw een onderzoek doen, uiteraard door een ander bureau. De uitkomst was hetzelfde, niet haalbaar binnen de financiële kaders. Desondanks wil het college een businesscase laten uitwerken. Dat mag dan geen onderzoek heten, want er zijn inmiddels genoeg onderzoek geweest, maar dat is het natuurlijk wel.

Het voor het theater bestemde geld zit in het weerstandsvermogen van de gemeente en dat maakt het extra lastig. En áls er geld zou zijn voor de bouw van het theater dan zit je nog met de te hoge exploitatiekosten. Dat zou een molensteen om de nek van de gemeente worden. Als je daarbij optelt dat er nog donkere (financiële) wolken boven ons hoofd hangen en het einde van de crisis nog niet in zicht is, dan kan je niet anders doen dan concluderen dat het verstandig is om de plannen voor het theater voorlopig in de kast te zetten. Voor ons is het logisch om nu dan ook nog geen businesscase uit te werken maar dit pas te doen op het moment dat een theater wel haalbaar lijkt. Om die reden hebben wij in december tegen het collegevoorstel over de businesscase gestemd.

Stadspartij Harderwijk Anders is dus nog steeds voorstander van een theater in het Waterfront en heeft een tijdlang met het college meegedroomd maar is gelukkig op tijd wakker geworden. Nu het college nog.

Harderwijk Anders