Voorzitterswissel

 

 

 

Screenshot 2016-06-07 at 20.41.46

Onlangs heeft er een voorzitterswissel plaatsgevonden binnen de partij, in dit bericht zowel de oude als de nieuwe voorzitter aan het woord, eerst voormalig voorzitter,

Wouter Molendijk:

De fakkel van het voorzitterschap heb ik overgedragen aan Hans Alfons. Ik ben blij met Hans als nieuwe voorzitter. Hij is de geschikte persoon omvernieuwingen in de partij door te voeren. Mijn rol is geweest om het vernieuwde bestuur een eenheid te laten worden, opdat de partij krachtiger de volgende verkiezingen in kan gaan. En ook om allerlei processen in gang te zetten die nodig zijn om vernieuwingen een kans te geven. Belangrijk daarin is, dat we weten wie wij zijn en wat we willen. Het stuk dat dat beschrijft, onze profielschets, hebben we in de vorige Nieuwsbrief gepubliceerd en o.a. op de laatste ledenvergadering in groepjes besproken.

De kern is: “geworteld in de Harderwijker samenleving” en “eerst mensen, dan regels”. De over

gang van het voorzitterschap van mij naar Hans is soepel verlopen, in zeer grote harmonie en vanuit wederzijds respect.

Wij leven in een erg snel veranderende tijd. Jongeren willen best actief zijn, maar het lidmaat-

schap van een partij is niet populair, en vergaderen ook niet. Toch willen wij ook jongeren aan ons binden, en hebben wij jongeren nodig om niet te vergrijzen: we zullen moeten vernieuwen, en we zullen nieuwe actieve mensen aan ons moeten binden die bereid zijn om in de gemeenteraad actief te zijn.

Daar ben ik helaas niet aan toe gekomen. Maar mijn idealen zijn niet weg, en ik hoop op dat gebied een bijdrage aan de partij te blijven leveren. Jullie horen nog van mij!

Wouter Molendijk

Even voorstellen: Hans Alfons

Met het klappen van de leden werd ik tijdens de Algemene Ledenvergadering de nieuwe voorzitter van Stadspartij Harderwijk Anders. Vervolgens krijg je twee minuten om je voor te stellen aan de vergadering. Eigenlijk te kort vond Hans Ebbens en vroeg mij of ik een stukje wilde schrijven voor de Nieuwsbrief. Hij zei er nog bij dat het niet lang hoeft te zijn. ‘Je weet wel, gewoon zo’n kort stukje waarin je jezelf even voorstelt dan weten alle leden gelijk wie je bent’.

Het blijkt nu bij het schrijven moeilijker te zijn dan ik dacht, toen ik instemmend op de vraag van onze Nieuwsbriefredacteur had geantwoord. Ik verdenk hem er nu sterk van dat hij vulling voor onze Nieuwsbrief voorzag. Tja, wat stel ik eigenlijk voor en wat zouden de leden van mij willen weten? Ik heb het maar in een aantal stukken opgedeeld. Zo kun je het deel dat je niet wilt lezen overslaan. U ziet het: aan al uw wensen wordt nu al voldaan.

Privé
Dat ik Hans Alfons heet en geboren ben op 3 juni 1953 te Feyenoord (speciaal voor Hans E., die nu zijn verdriet over het verloren kampioenschap zit
te verwerken), een stadsdeel in Rotterdam. In januari 1976 ben ik hier met Anneke komen wonen, samen hebben we twee dochters, een schoonzoon en twee geweldige kleinkinderen.
Momenteel wonen wij in Drielanden.
Werk
Ik ben in 1973 in dienst gekomen bij de Koninklijke Landmacht. Mijn eerste standplaats, na de opleiding bij het 41ste verbindingsbataljon op de WGF kazerne. Vervolgens heb ik bij diverse onderdelen in Nederland gediend, maar we zijn altijd in Harderwijk blijven wonen. Voor mijn werk redelijk centraal.
In 2009 ben ik verplicht met FLO gegaan. 56 jaar is veel te jong om stil te gaan zitten. Ik ben daarna eigenlijk van de ene baan in de andere gerold. Eerst drie jaar als informatiebeveiliger bij Univé en vervolgens eind 2012 overgestapt naar de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ik nu nog in de informatiebeveiliging werk.
Vrijwilligerswerk

Ik heb altijd gevonden dat je naast je werk vrijwilligerswerk moet doen. Ik ben in Harderwijk jaren bij een hondenvereniging instructeur en bestuurslid geweest. In die tijd ook meegeholpen om een landelijke bond voor deze vorm van africhting op te zetten. In 1985 het roer omgegooid en meegeholpen om de Dierenweide op te zetten, waar ik tot 2013 voor het grootste deel dierenverzorger,klusjesman en voorzitter ben geweest. Tevens heb ik ongeveer 25 jaar in het bestuur van de Wijkvereniging Stadsweiden gezeten. In eerste instantie als vertegenwoordiger van de Dierenweide en later heb ik ook meegeholpen aan het organiseren van evenementen zoals bijvoorbeeld het Multi Culti evenement, waar mensen met een diverse achtergrond, producten en cultuur uit hun land van herkomst kunnen laten zien en verkopen.

Politiek

Begin 2002 was ik in de Roef, waar Stadspartij Harderwijk haar ledenvergadering hield. Ik dacht

dit is mijn kans om kennis te maken met de politiek. Toen ik vroeg of ik de vergadering mocht bijwonen, was ik van harte welkom. De vergadering was leuk en inspirerend en het was ook die avond dat ik werd besmet door het ‘politiek’ virus. Dezelfde avond heb ik mij als lid aangemeld en de maandag daarop zat ik voor het eerst bij het

fractieteam. Voor mij een leuke tijd om terug te kijken. Een periode in mijn leven waarin ik veel heb geleerd.Toen ik in 2005-2006 samen met Jack en Gertien,in het team zat dat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 organiseerde, heb ik mijn 2e virus, het ‘campagne’ virus opgelopen. Begin 2007 heb ik het fractieteam verlaten. Eind 2007 heb ik, op uitnodiging van de VVD, hun fractieteam bezocht en die avond kreeg ik weer last van het ‘politiek’ virus en vanaf dat moment zat ik in het VVD-fractieteam. Vervolgens ben ik voor de VVD, van 2010-2014, raadslid geweest. In die periode heb ik een groot aantal cursussen gevolgd, waaronder een campagne- en kadertraining. Ook deze tijd was een leerzame tijd waarin ik veel geleerd heb over landelijke en lokale politiek, waaronder het samenwerken, als grootste coalitiepartij, met de andere coalitiepartijen en de ‘eigen’ wethouder. Voor de VVD ben ik in 2010 campagneleider geweest en zijn wij van 4 naar 6 zetels gegroeid.

Een aantal leden van ons fractieteam, die mij alleen van de VVD kende, waren terecht verbaasd,toen ik mei 2014 bij het fractieteam aanschoof. Zij waren ook niet op de hoogte dat ik lid was en ben gevraagd om onze partij te ondersteunen, in haar nieuwe rol als coalitiepartner. Mijn gevolgde politieke trainingen en -ervaring waren een welkome aanvulling op de aanwezige kennis en ervaring van het fractieteam.

Waardering voor vrijwilligerswerk

In 1998 ontving ik voor mijn vrijwilligerswerk een van de laatste door Progressief Harderwijk uitgereikte vispoortjes.

Zowel de Wijkvereniging Stadsweiden als de Dierenweide hebben mij benoemd tot erelid en ik mocht een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Tot slot

Ik heb tijdens de Algemene ledenvergadering aangegeven, dat het mijn bedoeling is om de komen de vier jaar voorzitter van onze mooie partij te willen zijn en met veel plezier de lijn van Wouter wil voorzetten. Professionaliseren, ‘wat we goed doen, zullen we goed blijven doen en wat we minder goed doen, zullen we gaan verbeteren’. Ik voeg daar aan toe: ‘Van een politieke partij naar een politieke vereniging’. Stadspartij Harderwijk Anders behartigt de belangen van iedere Harderwijker en uiteraard Hierdenaar. Dus iedereen in Harderwijk en Hierden is welkom om mee te den ken aan hoe we het in ‘groot’ Harderwijk ANDERS kunnen en moeten doen.

Hans Alfons

 

 

Harderwijk Anders