Voortgang Vitale Vakantieparken

vitale vakantiparkenlogo

 

10 september jongstleden werd de raad bijgepraat over de voortgang Vitale Vakantieparken. De wethouder heeft alle parken bezocht en bekeken. Er zijn gesprekken gevoerd en vertegenwoordigingen van de parken zijn uitgedaagd om een nieuwe visie op hun park te ontwikkelen. Het resulteerde in een levendige avond waar alle parken hun visie bij een stand aan de raadsleden en belangstellenden presenteerden.

De Konijnenberg, De Peperkamp zetten in op recreatie. De Dennenhoek zet in op een combinatie tussen wonen en huisvesting arbeidsmigranten. En de overige parken zetten allen in op wonen.Tot ongenoegen van Recron die het echt als gemiste kans ziet dat Harderwijk niet kan voorzien in hoogwaardige vakantieparken. Volgens hen is daar veel behoefte aan.

Verrassend was de vertegenwoordiging van bungalowpark de Ceintuurbaan die met een compleet verduurzamingsplan de toekomst glansrijk tegemoet wil treden. Slenck en Horst was er al lang in goede harmonie uit. En vraagt zich derhalve af waarom ze niet direct aan de slag kunnen.

Parken zoals Slenck en Horst en Onze Woudstee willen vooral park blijven waarop permanent gewoond mag worden. Termen als ‘dubbelbestemming’ worden door de gemeente nog niet gebezigd. Wij denken nog altijd dat dit een gunstig scenario kan zijn. Huiseigenaren kunnen met een legale status weer gaan investeren plus dat je hiermee een deur openhoudt voor recreatie in de toekomst. Ik wijs nog maar even op het Riverparc in de gemeente Zevenaar dat is omgezet van vakantiepark naar een woonwijk zonder het parkgevoel te verliezen. Zevenaar is net als Harderwijk onderdeel van de provincie Gelderland. In een volgende processtap zal het, als we tot nadere uitwerkingen overgaan, vast aan de orde gaan komen.

Tijdens de vergadering bleek dat er op sommige parken nog geen duidelijke overeenstemming over de visie bestond. We hebben gevraagd naar meer informatie over de gesprekken die zijn gevoerd op de parken om een beter inzicht te krijgen hoe de visies tot stand zijn gekomen.

De volgende stap in het proces is het beoordelen van de haalbaarheid van de gepresenteerde visies.

 

Harderwijk Anders