Vitale Vakantieparken

4_kamers_korhoenlaan_harderwijk_239000_euros_99601655775194418

“Harderwijk denkt na over de toekomst campings” kopte De Stentor in het bericht op 17 november. Daarin valt te lezen dat het College van B&W het gesprek aangaat over de toekomst van de campings in Harderwijk. Is het mogelijk om delen van sommige vakantieparken om te vormen tot camping? Dat de insteek daarbij niet is om de mensen die op de vakantieparken wonen weg te jagen, is een verademing om te lezen.

Voor Stadspartij Harderwijk Anders is het op een positieve manier beëindigen van de problemen op de vakantieparken één van de speerpunten. Leest u hier nog even hoe SHA de campagne inging over dit onderwerp. We zitten er bovenop. Op 4 december zal de notitie “Vitale Vakantieparken” besproken worden in de commissie Beleid Algemeen. Noteert u die datum alvast in de agenda. Op dit moment is de inhoud van die notitie nog niet bekend. De lading van het bericht in De Stentor geeft alvast lichtpuntjes.

Een andere datum die u alvast kunt noteren is die van maandag 8 december. Stadspartij Harderwijk Anders wil graag de uitkomsten van het gesprek in de commissievergadering van 4 december met u als belanghebbende evalueren. Gegevens over de precieze tijd en lokatie zullen snel volgen op deze website.

 

 

 

 

Harderwijk Anders