Vertrek van raadslid Bas Oosten is een verlies voor Harderwijk!

bas

Bas Oosten is sinds 2002 actief in de gemeenteraad van onze stad. Vanaf het begin had iedereen in de gaten dat Bas de dossiers tot in details kende en niet van de wijs was te brengen in de debatten. Fier, kundig, overtuigend en scherp ging hij het debat in en diegenen die zich niet hadden ingelezen werden genadeloos op hun nummer  gezet.

Burgemeester John Berends typeerde hem publiekelijk als een man van inhoud en in het debat gevreesd door de raadsleden van de andere fracties. Een raadslid waar je als gemeente trots op bent.

De waardering was raadsbreed en Bas was betrokken bij vele processen van de raad.

Namens onze fractie rechtstreeks betrokken bij onder andere de sollicitatieprocedure van de  griffie, de installatie van de rekenkamer, het werkgeverstrio griffie en als voorzitter van de auditcommissie om de begroting van de raad toegankelijker en leesbaarder te maken.

Voor onze partij is Bas het geweten en het archief. Altijd op zoek naar oplossingen, moties, vragen  en amendementen die er toe doen. Politiek voor de bühne en de pers is niet zijn stijl. De inhoud staat centraal en dus ook voor een oppositiepartij.

Als aanjager en eindverantwoordelijke van het partijprogramma werd uiteraard Bas aan het werk gezet. Duidelijkheid en kwaliteit was en is het resultaat.

Plichtsgetrouw hield Bas rekening met het plannen van zijn vakanties en als pensionado werd geen uitnodiging afgezegd. Keurig met jasje en das een welkome gast namens SHA en de raad.

Ook toen in 2010 Bas zijn verdiende zetel tijdelijk verloor door diefstal van de heer Nijman, bleef hij de partij trouw als raadsopvolger en was de raad maar wat blij dat hij voorzitter bleef van de auditcommissie en het rapport opstelde over de toekomst van de rekenkamer. En gelukkig kan hij als volwaardig raadslid afscheid nemen op 25 maart van het politieke werk waar hij zoveel plezier aan heeft beleefd.

Bas Oosten zal herinnerd worden als een volksvertegenwoordiger met het hart op de goede plaats, kwalitatief bij de besten behorend, representatief en zeer vriendelijk.

SHA is maar wat trots dat wij van zijn kunde gebruik mogen maken. Maar Bas doet een stap terug. Hij vindt het tijd dat de jonge garde het overneemt en partijbelang gaat boven het pluche. Vanaf 25 maart kan hij samen met Sonja op reis gaan wanneer het uitkomt en nog meer aandacht besteden aan zijn kleinkinderen. Maar voor advies en raad kunnen we gelukkig nog altijd een beroep op hem doen heeft hij toegezegd.

Bas, namens SHA, bedankt voor alles.

Harderwijk Anders