Vasthouden aan wat je hebt, of compleet opnieuw beginnen.

De discussie in cultureel Harderwijk, en meer specifiek over het concept De stad als podium blijft vaak hangen op de discussie over het wel of niet behouden van het huidige theater. Ondanks dat dit in de uitvoering uiteindelijk zeer van belang is, zou de discussie in deze fase daar niet alleen over moeten gaan.

Wat SHA betreft is de vraag: Hoe vinden we dat het culturele landschap er in Harderwijk inhoudelijk uit moet komen te zien, welke dingen vinden we daarbinnen belangrijk en welke minder belangrijk.

Als je daar een goed beeld bij hebt, kan je vervolgens kijken naar wat je nodig hebt om dat te realiseren. En als duidelijk is wat je nodig hebt, dan kan je op basis van de faciliteiten die aanwezig zijn vaststellen wat je nog mist. De financiële kaders bepalen daarbij hoe ver je kan komen met de ambities die je hebt. Wat ons betreft daagt het plan voor de uitwerking van De stad als podium Harderwijk uit om hier nog een keer goed over na te denken.

Doe nu eens alsof je niks hebt, de tekentafel is leeg, er is nog geen theater en ook geen kerk die theater mogelijkheden wil bieden. Wat wil je dan voor Harderwijk?

Wil je dat alle grote namen, met Youp voorop ook in Harderwijk te zien zijn? Of moet je daar niet op inzetten omdat deze al te zien zijn op 20 minuten reistijd van Harderwijk af? Als je wilt dat de grote namen in Harderwijk staan dan volgt daaruit dat je een voorziening van een bepaald formaat nodig hebt, omdat ze anders niet komen. Vind je de grote namen minder belangrijk, dan is een groot theater waarschijnlijk niet nodig en kan je het beschikbare budget anders in zetten.

De inzet voor SHA bij het uitwerken van De stad als podium, is het inzichtelijk maken van de kansen en (on)mogelijkheden van dit scenario. Als we die analyse hebben, dan kunnen we die vergelijken met het scenario waarin we investeren in het huidige theater. En dan is het aan de politiek om het lef te hebben om een heldere keuze te maken waar, in eerste instantie, wellicht niet iedereen gelukkig mee is.

We moeten er niet voor weg lopen dat we in dit dossier niet iedereen blij kunnen maken omdat we er met elkaar voor gekozen hebben dat er grenzen zijn aan het budget dat we hier voor beschikbaar stellen.

Harderwijk Anders