Vanuit het stadhuis

Thuisblijvers

Het college is een jong team en dat betekent dat in de vakantietijd de gezinnen met jonge kinderen erop uittrekken. Ik als jongere oudere dus vakantie buiten het seizoen en de hele zomer op mijn post in en rond het stadhuis. Omdat ook vele ambtenaren er niet zijn en de politiek op reces is zijn er veel gaten in mijn agenda. Om toch zinvol al die weken in te vullen ga ik al voor de derde keer op zomertoer.

Vanuit mijn portefeuille ga ik samen met mijn secretaresse kijken wat voor programma interessant is en waar ik vanuit de praktijk veel input kan krijgen voor de beleidsterreinen die onder mijn portefeuille vallen. De toegang tot de jeugd- en jeugdzorg verloopt via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Binnen het CJG stemmen de stichting jeugd Noord-Veluwe, Icare en GGD met elkaar af hoe de hulp ingezet gaat worden bij gezinnen. Een mooi moment om bij het casuïstiek-overleg aan te schuiven en te zien hoe de professionals hiermee omgaan. Ook ervaar je dan hoe betrokken ze zijn. Hetzelfde gebeurt bij de inzet van de WMO en op de dinsdag en de donderdag komen onze klantmanagers bijeen om de aanvragen te bespreken. Wat mij dan opvalt is dat de vragen steeds complexer worden en met name als het gaat om begeleiding en ondersteuning van kwetsbare mensen.

In de stad zijn er veel initiatieven en nu in de zomer is er mooi de tijd om op verkenning te gaan. Daarom op pad om tuinen te schouwen vanuit het project ‘samen kleuren we de stad en bijvoorbeeld de voortgang van de ontwikkelingen te volgen in Plantagepark, Frisiapark, Strandeiland, Kranenburg-Noord en Sonnenvanck

Vanuit wijk- en buurtgericht werken willen we volop inzetten op de leefbaarheid van de stad. De wijkagenten en onze BOA’s spelen daarbij een belangrijke rol. Dus op de fiets met deze mensen een aantal dagdelen om te ervaren waar zij tegen aanlopen tijdens hun dagelijks werk. Heel veel respect voor onze gezagsdienaren die heel goed weten wat er speelt. Ook een ervaring gehad met de gevolgen van diefstal van je fiets. Na een fietstocht met de wijkagent door Tweelingstad de fiets geparkeerd bij het stadhuis. Aan het eind van de middag met fietssleutel in de hand naar buiten en tot mijn stomme verbazing de fiets weg. Overal gekeken en niets gevonden. Na een telefoontje met de fietsenmaker bleek dat die middag er een bende actief geweest was en dat er meer gedupeerden waren. Was wel een goede dag voor de fietsverkoop.

Natuurlijk vanuit welzijnswerk en maatschappelijke opvang ook genoeg mogelijkheden om veel van te leren. Talenthouse is enorm gegroeid het afgelopen jaar en met initiatiefnemer Dick Hermsen om de tafel hoe een en ander verloopt. Dick is zelfs nu in dienst bij Zorgdat om het jongerenwerk nog meer inhoud te geven. Vanaf 2015 hebben we nieuwe zorgaanbieders bij de maatschappelijke opvang. Met  Kwintes en Leger des Heils kennis gemaakt op locatie om te horen wat hun ervaringen zijn. 

Als wethouders zijn we ook locoburgemeester en hebben piketdienst in geval van incidenten. Zoals u ook ervaren hebt zijn er problemen geweest met het water en de elektriciteit. Dat is dan heel spannend! Waar zit het lek of de storing, hoe lang gaat het duren, moeten we noodoplossingen bedenken en hoe

gaan we communiceren. Alles in rep en roer en met name bij het begin staan de zieke mensen centraal. Dus eerst alle aandacht naar het ziekenhuis en de verpleeghuizen. Gelukkig is alles binnen afzienbare tijd weer op gang gekomen en zijn er geen grote ongelukken geweest, maar in dit soort situaties zie je hoe kwetsbaar systemen zijn die we zo normaal vinden en waar we zo afhankelijk van zijn.

Als loco heb je bij afwezigheid van de burgemeester ook een rol bij de 60-jarige bruiloften. Deze afgelopen vakantieperiode in vol ornaat en met keten op bezoek bij de jubilerende bruidsparen. Mooi om al die verhalen uit het verleden te horen en te ervaren hoe zij lief en leed met elkaar al die jaren hebben gedeeld.

Maar de zomerperiode is al weer voorbij en iedereen weer terug op zijn post. Mijn agenda wordt eind september wel voor een tijdje geblokt. Tijd voor vakantie!

Gert Jan van Noort

 

Harderwijk Anders