Vanuit het stadhuis – door Gert Jan van Noort

Zomertour 2017

Voor de vierde keer dit jaar tijdens de zomervakantie weer veel werkbezoeken en gesprekken met organisaties, instellingen en inwoners van onze stad. Ik noem dat mijn Zomertour en samen met medewerkers en/of collega’s op bezoek naar die plekken en locaties waar onderwerpen vanuit mijn portefeuille spelen en waar ik in deze periode meer tijd heb om het over de inhoud te hebben en interessante mensen te ontmoeten. Vooral om inspiratie op te doen en aandachtspunten te bespreken. We willen vooral niet meer vanuit het stadhuis de stad besturen, maar naar buiten gaan en daar de kennis opdoen voor ons beleid. Ook horen en zien wat er op de werkvloer gebeurt en gaat het in de uitvoering wel zo als we het bedoeld hebben. Het was weer een zeer leerzame tour met veel opgedane ervaringen.

Deze zomer veel diverse bezoeken. Ik noem onder andere: de Popschool, het in aanbouw zijnde Marius van Dokkum museum, gezondheidscentrum de Berekuyl, op pad met de wijkbeheerders en de boswachters, het CJG, ons team van handhaving en toezicht, de terrassen op de boulevard en in de stad, Plantagepark, The Mess, het sociaal team, Huttenfeest, koffiedrinken en in gesprek met mensen vanuit Thuishuis, Vluchtelingenwerk, etc.

Maar ik wil twee bezoeken er even uitlichten. Bezoeken die mij aan het hart liggen omdat ze gaan over kwetsbare mensen waar we als sociale stad extra aandacht voor hebben.

Vanuit de regio zijn we als gemeente trekker voor het beleidsonderwerp maatschappelijke zorg. Hieronder vallen de mensen die beschermd wonen en/of een beroep doen op de maatschappelijke opvang. Wat we graag willen is dat iedereen meedoet en zinvol de dag kan doorbrengen. Wel maatwerk vanuit zoveel mogelijk eigen kracht en steun van het eigen netwerk.

Als centrumgemeente maatschappelijke opvang van de regio verzorgen wij dag- en nachtopvang via Iriszorg en de Ontmoeting en is Tactus actief op het terrein van de verslavingszorg. Veel dagactiviteiten en dagbestedingen vanuit een aantal organisaties en zorgaanbieders in de stad om mensen zoveel mogelijk een plek te geven in de Harderwijker samenleving.

Maar deze keer ook eropuit in de regio. In Oldebroek een mooi project vanuit de 7 Heuvels. In hun eigen tempo en vanuit hun eigen kwaliteiten samen aan de slag om een restaurant te exploiteren en kleine evenementen te organiseren. In Elburg wordt door EBC huisvesting aangeboden aan mensen die vanuit de nachtopvang weer een plek proberen te krijgen in de maatschappij. In Nunspeet de proeftuin Eperweg waarbij verschillende ketenpartners de handen ineen hebben geslagen om mensen met begeleiding te laten wonen. Woonzorgnet is een organisatie die zich inzet voor verslaafden en in Nunspeet via een stappenplan aan de slag gaat om “jezelf te zijn”. Vier verschillende verhalen om kwetsbare mensen weer kansen te geven in onze regio. Dat kunnen ze niet alleen, samen met ons allen vanuit de gedachte van een inclusieve samenleving.

Ook meegelopen met de medewerkers van COA bij AZC – Harderwijk. Een bijzondere en leerzame ervaring voor mij en de ambtenaar die namens de gemeente contactpersoon is (Emily) en de schakel  vanuit Platform Welkom Vluchtelingenwerk Harderwijk (Kimberley).

Tijdens de intake is het confronterend als je beseft dat je vluchtelingen die in een procedure zitten in een vreemde leefomgeving moet wijzen naar een woonunit, linnengoed moet uitdelen en moet laten weten hoe ze in de stad komen en in het dichtstbijzijnde winkelcentrum. Op de foto kunt u zien dat ik samen met de tolk deze info over de omgeving probeer uit te leggen. Ze zijn volledig afhankelijk van de aanwijzingen en informatie die ze op dat moment krijgen. Wel mooi dat er al activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Bijvoorbeeld knutselen voor kinderen waar ze heel enthousiast aan meedoen en waarbij opvalt dat de kinderen al zo snel de Nederlandse taal kennen en leren. Ze kijken al uit naar de eerste schooldag na de vakantie om weer in een veilige omgeving naar school te gaan.

Tijdens het begeleidingsgesprek met een Syrische mevrouw die een vergunning tot verblijf had gekregen besef je dat naast de rechten er ook plichten zitten aan de verleende status. Inburgering en leren van de taal hebben prioriteit en moet via een lening opgepakt worden. Deze mevrouw was zelf al aan de slag en staat te popelen om de examens met succes af te ronden. Ze moet binnenkort naar Sliedrecht toe en een plek zien te verwerven in het leven van alle dag.

Op uitnodiging van twee jonge ouders uit Syrië thee gedronken in de unit waar zij verblijven. Samen met hun baby van zes maanden verkennen zij onze stad en wisten te vertellen dat ze zich zeer welkom voelen. Strandeiland, de binnenstad en de bossen in de omgeving vinden zij heel erg mooi en daar genieten zij van. Ook lieten ze ons foto’s zien van de kleine. Dan opeens de rauwe werkelijkheid en het verhaal achter hun situatie. Vanuit Libanon met een grote rubberboot over de Middellandse zee naar Europa. Een foto komt langs met honderden mensen die samengeklonterd zitten en daartussen de moeder en in haar armen de kleine baby met een rood zwemvestje. De baby die tegenover ons rust in de armen van haar moeder waar wij in gesprek mee zijn…

 

Gert Jan van Noort

Harderwijk Anders