Vanuit het stadhuis

Vanuit het stadhuis

Wat vliegt de tijd. Het is al meer dan drie jaar geleden dat onze partij voor het eerst coalitiegenoot werd en ik wethouder van een ambitieus en gedreven college. Een college dat verbinding zocht met elkaar in een tijd dat het nog crisis was en vanuit een cultuuromslag de zaken is gaan aanpakken.

Grote onderwerpen stonden op de rol waarbij daadkracht en keuzes maken het parool was. Niet uitgaan van bedreigingen en onmogelijkheden, maar denken vanuit oplossingen en kansen. Geen nee mits, maar ja tenzij!! Een omslag van buiten naar binnen en initiatieven vanuit de stad faciliteren en enthousiasmeren. Niet bang zijn om los te laten, maar wel ingrijpen als het nodig is en geen bestuursstijl van pappen en nathouden.

Onderwerpen aanpakken die ook veel impact hebben op de inwoners van de stad en waarbij we een duidelijke koers hebben ingezet. Elkaar daarbij steunen vanuit vertrouwen met als leidraad het collegeprogramma. De koers is duidelijk en vast: volledige inzet op een sociale, leefbare en aantrekkelijke stad en gebruik maken van alle mooie voorzieningen en mogelijkheden van de stad voor onze inwoners, alle bezoekers en toeristen die ons steeds meer weten te vinden. Blijven investeren in grote projecten die Harderwijk klaar maken voor de toekomst en wat mooi dat Waterfront nu volledig op stoom is, de stationsomgeving met tunnel gerealiseerd is en in Drielanden de woningbouw weer opgepakt wordt.

In mijn portefeuille sociaal domein heb ik samen met Christianne van der Wal de decentralisaties van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet tot stand gebracht en u weet ongetwijfeld nog wel dat eind 2014 velen dachten dat dit tot chaos zou leiden. En wat mooi om nu te constateren dat wij samen met onze medewerkers deze wetten uitvoeren vanuit de gedachte dat de inwoner centraal staat. De aanpak van Harderwijk is maatwerk en achterhalen wat de vraag is achter de vraag. Oplossingen zoeken waarbij onze klanten zoveel mogelijk zelf de regie hebben bij hun eigen plan. We willen dat onze medewerkers integraal werken en beslissingen nemen vanuit de casussen waarbij alle drie de wetten van toepassing zijn. Dit proces van transformeren is nog lang niet voltooid, maar we zijn op de goede weg en mijn rol is voornamelijk vertrouwen, vrijheid en mandaat geven om de juiste beslissingen te nemen. Van fouten leren we en als politiek verantwoordelijk bestuurder sta ik volledig achter deze werkwijze.

Heel veel mooie resultaten zijn te benoemen, maar waar ik ook echt blij van wordt zijn de vele initiatieven vanuit de sectoren cultuur, economie, zorg en welzijn. De laatste jaren hebben partijen elkaar gevonden en zijn verbindingen aangegaan. Evenementen, festivals, projecten, marketing en uitvoering worden nu samen opgepakt en men weet elkaar steeds beter te vinden. Men ziet de meerwaarde daarvan in en wij als gemeente faciliteren vooral en natuurlijk ook extra steun door budgetten en subsidies. Een paar voorbeelden daarvan: Talenthouse waar jongerenwerk inhoud krijgt, Blije Bietjes Foodfestival, Endura waar duurzaamheid op de agenda staat, Donkere Dagen Festival, de Cultuurwijzer, Podiumspektakel, ouderenzorg vanuit samenwerkingsverband Gezond Veluwe, de leerorkesten van Cultuurkust en de Popschool, de netwerken rondom de kwetsbare mensen en daklozen, professionalisering van Winterstad, Heerlijk Harderwijk, de projecten Laaggeletterdheid van de Bieb en Stichting Welkom Vluchtelingen Harderwijk. Ik kan over deze voorbeelden bladzijden uitweiden en nog heel veel andere onderwerpen aanhalen, maar dan is er geen ruimte meer voor de andere bijdragen van deze Nieuwsbrief.

Natuurlijk nog iets over ons eigen politieke speerpunt, van Stadspartij Harderwijk Anders, de vakantieparken. Een lange weg om alles zorgvuldig uit te zoeken en de belangen samen met de eigenaren en ondernemers af te wegen, maar wethouder Jeroen de Jong is nu zover om voorstellen vanuit het college te bespreken met de raad.

De klus is nog niet af en het komende jaar is nog genoeg te doen en wat ben ik u dankbaar dat u mij het vertrouwen geeft om ook de komende periode vanaf 2018 kandidaat wethouder te zijn voor onze mooie vooruitstrevende en ANDERE partij.

Gert Jan van Noort

Harderwijk Anders