Vanuit de fractie

Nog één jaar te gaan…

Het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn, de media staan vol met berichten over de landelijke verkiezingen. De stemwijzer is weer in de lucht en politici wassen elkaar de oren in het landelijk debat.

Nog nooit eerder dan bij deze verkiezingen hoor ik de klanken dat men niet weet waarop te stemmen. Er zijn niet alleen heel veel partijen (dus ook programmas om je in te verdiepen), ook is de geloofwaardigheid in de politiek een menig gehoorde discussie. ‘Ze beloven van alles, maar al ze eenmaal aan de macht zijn …

Andere kiezers uiten het gevoel dat ‘het landelijke’ maar ver van het eigen bed staat en dat ze nauwelijks invloed hebben op wat er daar in Den Haag gebeurt. Waarheid of niet, het wordt door menigeen zo beleefd.

Over een jaar staan we in Harderwijk aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hier zullen alle partijen zich extra gaan profileren, aangeven dat zij het beste voor hebben met onze gemeente en de straat op gaan om campagne te voeren.

Ondanks dat de opkomst bij de lokale verkiezingen vaak lager is dan bij de landelijke, hebben de kiezers wel wat meer het gevoel dat ze lokaal nog wel invloed uit kunnen oefenen en dat de politiek dichter bij hen staat. Onderwerpen zijn herkenbaar en vaak aan de lokale situatie verbonden. Dit roept tegelijkertijd op dat partijprogramma’s tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vaak meer op elkaar lijken, het ‘onderscheidend’ vermogen is wat lastiger vindbaar.

Ook onze partij krijgt steevast de vraag waar wij ‘anders’ in zijn, wat ons onderscheid en hoe wij tot onze standpunten zijn gekomen. Terechte vragen, want je stemt niet zomaar op iets.

De (steun)fractieleden van onze partij zijn op zeer divers terrein actief in onze maatschappij. We zitten niet alleen in de raad, maar ook in lokale besturen, ouderraden, verenigingen,

zijn vanuit ons werk verbonden met het sociaal lokaal domein, het cultuurdomein en ga zo door. Toch staat dit nimmer garant dat we voldoende weten wat er in de samenleving allemaal speelt. Wil je dat weten, dan moet je de samenleving opzoeken en hierop bevragen. Moet je dit vertalen naar partijstandpunten en opnemen in je verkiezingsprogramma.

Harderwijk Anders wil deze periode echter een stap verder gaan. Graag willen wij kijken of wij inwoners uit onze gemeente directer kunnen betrekken bij het opstellen van ons programma. Waarom zouden we jullie niet vragen om daadwerkelijk mee te schrijven? Uiteraard moet daarbij worden bewaakt dat we wel met elkaar schrijven binnen de identiteit en ideologie van onze partij. Anders gezegd, we moeten wel herkenbaar onszelf blijven op de inhoud en op de wijze waarop we dat willen bereiken.

Komende maanden willen we de draad oppakken en starten met schrijven van ons conceptverkiezingsprogramma. Wil jij hier van dichtbij bij betrokken zijn en heb jij verstand van of interesse in sport, cultuur, onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg, financiën, vergrijzing, stadsontwikkeling etc, schuif aan bij onze schrijftafel en help ons te vertalen wat er in de samenleving speelt. Enige voorwaarde is dat je staat achter de basisbeginselen van onze partij: Lokaal, sociaal, duurzaam en midden in de maatschappij.

Geïnteresseerd? Stuur een kort bericht naar j.vanzundert@harderwijk.nl en zet daar je contactgegevens in, zodat wij je kunnen bellen en uitnodigen om hier samen over te spreken.

Ik kijk nieuwsgierig uit naar jullie belangstelling.

Jack van Zundert

Fractievoorzitter Stadspartij Harderwijk Anders

Harderwijk Anders