Van de voorzitter – door Hans Alfons

Er wordt momenteel op diverse fronten hard gewerkt aan de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De communicatie-, programma- en kiescommissie, hebben ook in de zomermaanden doorgewerkt en de resultaten zijn er dan ook naar.

Bij het lezen van de Nieuwsbrief staan we net voor of heeft het campagneteam net ‘Pizza en Politics’ achter de rug (9 september). Een zeer creatief team, dat een uitdagend campagneplan heeft opgesteld. Veel leuke en unieke ideeën, zoals het op 5 september aanbieden van een volledig ingerichte duurzaamheidskoffer, aangeboden aan de wethouder duurzaamheid. Dit was georganiseerd omdat het toen in Nederland de dag van de duurzaamheid was. Jammer dat ik het hier niet met jullie kan delen, maar gedurende het traject naar de verkiezingen zal Harderwijk kennismaken met dit plan. In deze Nieuwsbrief komt Gertien Koster hier nog op terug.

Wij zijn in de afgelopen jaren in verschillende wijken van onze stad geweest en hebben daar met de wijkbewoners gesproken. Tevens worden er door het fractieteam regelmatig werkbezoeken afgelegd bij bedrijven, verenigingen en instellingen. Wij hechten heel veel waarde aan deze contactmomenten, want onze partij komt immers op voor hun belangen in de Gemeenteraad en we gebruiken dit als input voor ons verkiezingsprogramma 2018-2022. Het verkiezingsprogramma staat in de steigers en zal de komende tijd nog worden aangevuld en fijn geslepen. Hiervoor hebben Henk Vermeer en Gerwin te Pas voor “Pizza en Politics” een aantal belangrijke onderwerpen uit het verkiezingsprogramma gekozen, om deze in diverse sessies te gaan bediscussiëren met de aanwezige Harderwijkers.

De kandidaat raadsleden gaan de komende weken de wijken in om een aantal standpunten aan de wijkbewoners voor te leggen en zo mogelijk punten voor ons programma op te halen. In de komende ledenvergadering op dinsdag 24 oktober zal het conceptprogramma worden gepresenteerd waarbij de trekkers van het programma of van een bepaald thema motiveren waarom zij deze punten in het programma hebben opgenomen en hoe zij denken deze te kunnen realiseren in de komende raadsperiode(n). De leden kunnen door middel van wijzigingsvoorstellen het programma aanpassen. In de ledenvergadering van dinsdag 12 december zal het programma definitief worden vastgesteld.

De Kiescommissie is druk bezig met het spreken van de kandidaat raadsleden en hopen eind september/begin oktober, een conceptlijst aan het bestuur aan te kunnen bieden. In de maand november zullen de kandidaat raadsleden door mij in een persoonlijk gesprek op de hoogte worden gesteld van hun positie op de kieslijst. Tijdens de Ledenvergadering van dinsdag 12 december zullen de kandidaat raadsleden zich in een pitch aan de leden voorstellen. Zij kunnen in deze pitch ook aangeven, wat zij vinden van hun positie op de kieslijst. Uiteindelijk is het aan de Algemene Ledenvergadering om de lijst vast te stellen.

Politiek heeft onze fractie een moeilijk maar moedig besluit genomen. In ons partijprogramma staat dat wij voor een theater op de locatie van de (oude) bibliotheek aan de Academiestraat zijn. Het college had hiervoor ook een voorstel bij de Raad voorgelegd. Omdat binnen de coalitiepartijen er verschillende opties nog openstonden zou er na ruim 15 jaar weer geen besluit worden genomen. Moedig vind ik de stap om met de 4 coalitiepartijen toch tot een compromis te komen, waarbij al de partijen veel water bij de wijn hebben gedaan, om een eind te maken aan een soap die al veel te lang heeft geduurd.

De komende Ledenvergadering zullen nog twee zaken worden voorgelegd. Als eerste wil het bestuur duidelijkheid scheppen over de naamvoering van de partij. In het verleden heeft het bestuur aangegeven dat de doopnaam van de partij was ‘Stadspartij Harderwijk Anders’ (staat bovenaan op de kieslijst) en de roepnaam ‘Harderwijk Anders’ (wordt in de Raad gebruikt). In de lokale pers worden de namen door elkaar gebruikt. Hier wil het bestuur een eind aan maken en zal de komende Ledenvergadering met een voorstel komen. Hiervoor zullen mogelijk de statuten dienen te werden veranderd en daar is een besluit van de ALV voor nodig.

Als tweede zal het bestuur met een voorstel komen om de lijsttrekker te kiezen. Dit ligt meer in het verlengde met het tijdstip dat het bestuur voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 start met de selectie van een kandidaat wethouder. Die selectie zal al ongeveer een jaar voor de selectie voor de kieslijst plaats vinden en dan is het logisch dat de kandidaat wethouder lijsttrekker wordt.

 

Hans Alfons

 

 

 

 

 

 

Harderwijk Anders