Van de voorzitter

Van de voorzitter

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben wij als bestuur een aantal stappen gezet. Deze stappen wil ik graag in deze Nieuwsbrief met jullie delen. De komende Nieuwsbrieven zal ik jullie blijven informeren over de voortgang van de campagne.

1e. De kieslijstcommissie heeft zijn opdracht aanvaard en gaat de komende maanden aan het werk. Zij zullen beginnen met het inventariseren van het aantal kandidaatsraadsleden en hen uitnodigen voor een eerste gesprek. De kandidaatsraadsleden worden ook door het bestuur uitgenodigd om in juni een 2e masterclass over debatteren te volgen. Hier worden de kandidaten de kunsten van het debat bijgebracht en mogen zij zelf met elkaar oefenen. Een ideale gelegenheid voor de kieslijstcommissie om de kandidaten aan het werk te zien.

Tijdens de Ledenvergadering eind van het jaar is het de bedoeling, dat wij de kandidatenlijst aan jullie voorstellen. Mocht iemand in je buurt geïnteresseerd zijn in de lokale politiek, schroom dan niet om hem of haar met mij in contact te brengen. Vaak wachten zij te lang voordat zij zich aanmelden en kunnen dan niet meer worden meegenomen in het keuzeproces van de kieslijstcommissie.

2e. De trekker van de programmacommissie, Jack van Zundert, heeft ook zijn opdracht aanvaard. De identiteit van onze partij geeft aan dat wij diep geworteld zijn in de Harderwijker samenleving en dat zegt iets over hoe het programma tot stand dient te komen. Jack gaat met behulp van zoveel mogelijk Harderwijkers, de komende maanden zorgdragen voor een uitdagend en ambitieus programma. Een programma waarin de Harderwijker zich in kan herkennen. De planning is dat we voor de zomervakantie de eerste blauwdruk hebben, zodat ook in het najaar wij het verkiezingsprogramma aan de leden kunnen voorleggen.

Het wordt een lastige klus, waar veel creativiteit, persoonlijke contacten en een luisterend oor voor nodig is. Waar we in het verleden veel punten uit het vorige verkiezingsprogramma mee konden nemen, is dat nu niet het geval. Zowel de wethouder als fractie hebben in deze raadsperiode veel punten uit ons huidig verkiezingsprogramma binnengehaald. Ik wens Jack en de Harderwijkers veel succes met deze lastige, maar uitdagende taak. Mocht een van de lezers zelf of iemand kennen, die een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van ons nieuwe verkiezingsprogramma, laat dit Jack of mij weten.

3e. Wij hebben in de afgelopen Ledenvergadering, als partij, onze waardering uitgesproken over onze wethouder Gert Jan van Noort. Waardering voor zijn werk als wethouder en vooral zijn resultaten op het terrein van welzijn en cultuur. Er zijn bij de transitie van de WMO 2015 geen problemen geweest. Alles was goed voorbereid en zover bekend viel geen Harderwijker in een zwart gat, omdat ergens tussen het Rijk en Harderwijk zaken niet geregeld waren. Als er zo’n zwart dreigde, stond de hulp en (financiële) ondersteuning voor de desbetreffende Harderwijker, voor Gert Jan voorop. Ook het gedurfde besluit om op de locatie van de bibliotheek, als onderdeel van de Stad als Podium, een nieuw theater te zetten, verdient veel lof.

Het bestuur heeft dan ook de Ledenvergadering gevraagd om in te stemmen met het voorstel om Gert Jan, als kandidaat wethouder voor de raadsperiode

voor 2018-2022 aan te wijzen. De vergadering stemde unaniem in met het voorstel. In het dankwoord van Gert Jan in het gestelde vertrouwen gaf hij aan waar hij zich de afgelopen periode voor heeft ingezet. Voor velen en ook voor mij zaten hier toch een aantal punten bij, waarvan wij niet op de hoogte waren. Punten die eerder nog niet konden worden verteld, maar nu werden gedeeld. Ook hulde aan het college dat gezamenlijk vertrouwen uitstraalt en met hun, toch wel nieuwe manier van werken al veel heeft bereikt.

4e. Dit laatste sluit mooi aan bij het laatste punt. Het zal u niet verrassen, als ik zeg dat wij een belangrijk punt nog niet hebben binnengehaald, de koopzondag. De laatste verkiezing hadden wij een lijstverbinding met Gemeentebelang. Met een miniem verschil ging de restzetel naar Gemeentebelang, die wij hen van harte gunde. Dat sloeg echter een paar maanden later om. De fractievoorzitter van Gemeentebelang gaf tijdens het debat over de koopzondag aan dat Gemeentebelang een christelijke partij is en daarom nooit kon instemmen met de koopzondag.

Als wij 37 stemmen meer hadden gehad of geen lijstverbinding waren aangegaan met Gemeentebelang was de koopzondag een feit geweest. Het bestuur gaat zich de komende maanden oriënteren of er een partij is die met ons een lijstverbinding wil aangaan om hiermee zorg te dragen, dat de restzetel terecht komt bij een partij die ook voor de koopzondag is. Gelukkig zijn er meerdere partijen in de raad, die hiervoor in aanmerking komen. Naast de koopzondag hebben we nog een aantal andere wensen, waar we een goed gevoel over moeten hebben, voordat wij als bestuur besluiten om een lijstverbinding aan te gaan.

Hans Alfons

Harderwijk Anders