Van de voorzitter

Kan het anders / waar gaan we heen

Op mijn vorige bijdrage heb ik een aantal positieve reacties mogen ontvangen, maar ook de vraag: ‘Moeten we anders’, doen we het als partij dan niet goed?

Natuurlijk doet het mij goed, als leden je ergens in Harderwijk of Hierden aanspreken en aangeven dat ze onze Nieuwsbrief geweldig vinden, nieuwsgierig zijn naar dat ‘anders’, blij zijn dat we als bestuur en fractie ons beraden over de toekomst van onze partij en dat ze uitkijken naar de ALV van 4 oktober.

In deze Nieuwsbrief borduur ik voort op mijn bijdrage van de Nieuwsbrief van juni.

Anders

Laat ik beginnen met antwoord te geven op de hierboven gestelde vraag. Ik vind dat we het als partij goed doen. We mogen trots zijn op onze enthousiaste wethouder, die als maar meer in zijn rol groeit en zeer betrokken is bij wat er in de stad gebeurt. We mogen ook trots zijn op ons fractieteam, die ondanks wisselend fractievoorzitterschap, ook groeit in de rol als coalitiepartij. Ook een heel groot compliment naar mijn mede bestuursleden die heel veel tijd stoppen in het ‘Anders en duidelijk de kar hier voor willen trekken.

Ik begrijp dat een aantal mensen zullen zeggen dat ze daar weinig van zien. Dat vinden wij, de wethouder en het fractieteam ook. Onze gezamenlijke inzet is dan ook het creëren van meer zichtbaarheid van onze partij. We zouden onze successen zo snel mogelijk dienen te delen met onze leden, via de (sociale) media, de Nieuwsbrief en de ledenvergaderingen. Voor de Harderwijkers en Hierdenaren dienen vooral, via de (sociale) media, de wethouder en de raadsleden, als gezicht van onze partij, zichtbaar te zijn. De fractie heeft hiermee tijdens de laatste gemeenteraad- en commissievergaderingen geëxperimenteerd. Zij hebben via Twitter en Facebook, onze leden en kiezers geïnformeerd over wat er tijdens de vergaderingen speelt en dat natuurlijk op basis van onze visie. Tijdens de vergadering wordt al een artikel voor de website voorbereid en wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering op de website geplaatst.

We zijn bezig met het oprichten van een communicatiewerkgroep. Hun doel is de zichtbaarheid en naamsbekendheid van de partij, wethouder en raadsleden, permanent onder de aandacht van onze leden en kiezers te brengen. Als voorbeeld hiervan: Gerwin Tromp onderzoekt momenteel wat promotie op Facebook, voor onze partij kan betekenen. Hij zal als proef de komende maanden de meest relevante of actuele onderwerpen, via Facebook, onder de aandacht brengen van specifieke doelgroepen (b.v. op basis van postcode of leeftijden) waarop de onderwerpen betrekking hebben.

Ook het idee van Gertien om een Harderwijk Anders journaal te lanceren, spreekt ons ontzettend aan. Via de Social Media op reguliere basis een journaal, waarbij we belangrijke (politieke) onderwerpen, in diverse vormen, kunnen presenteren.

De leden van de communicatiewerkgroep zullen de komende maanden een communicatieplan opstellen. Voor de communicatiewerkgroep hebben we nu een vijftal mensen (Gerwin Tromp, Gertien Koster, Edwin Enklaar, Babette Alfons en Marjan van de Harst), dit lijkt al veel, maar we kunnen nog een aantal enthousiaste Harderwijkers of

Hierdenaren gebruiken. Dit betekent dat iedereen, die een steentje wil bijdragen, kan instappen. Onze partij is er voor alle inwoners en ook niet leden zijn welkom in de werkgroep.

Workshops en gesprekken

De weg van een politieke partij naar een politieke vereniging is ingezet. Op basis van de uitkomsten van een eerdere workshop (zie de vorige Nieuwsbrief) heb ik in de maanden mei en juni, één of meerder 1 op 1 gesprekken gevoerd met de wethouder en al de fractieteam– en bestuursleden. Tijdens deze gesprekken heeft eenieder aangegeven wat zijn of haar ambitie binnen de partij of politiek is en zijn er punten besproken over de komende verkiezingen en wat er aan de huidige werkwijze van het bestuur, fractie en wethouder, ‘anders’ zou kunnen om de continuïteit van de partij te borgen en de kwaliteit van het bestuur, fractie en wethouder in een cyclisch proces te verhogen.

Voor dit laatste zijn al een aantal zaken in gang gezet: ons bestuurslid Marjan van der Harst die op zoek gaat naar passende opleiding voor onze (aspirant) raadsleden en wethouder en zoals reeds eerder gemeld de masterclass van Bas Oosten. Als bestuur zijn we van mening dat dit een jaarlijks terugkerende cursus dient te zijn, waarbij we nieuwe fractieteamleden, in een vier- of vijftal bijeenkomsten, leren hoe de Harderwijkse politiek werkt.

Als bestuur hebben we de resultaten van de gesprekken besproken en op basis van de gestelde vragen zijn werk- en zienswijzen opgesteld. Op 2 juli hebben we in een gezamenlijke sessie deze stuk voor stuk met het fractieteam en wethouder bediscussieerd. Over de meeste zaken zijn we het eens en het bestuur zal een paar punten opnieuw overwegen. De punten zullen ook tijdens de Algemene Leden Vergadering worden gepresenteerd:

aantal ledenvergaderingen

politieke lijn

procedure opstellen kieslijst

zittingsduur wethouder en raadslid

keuze lijsttrekker

samenstellen verkiezingsprogramma

in- en externe communicatie

hoe duaal moeten we zijn

de werkwijze van het fractieteam

de komende verkiezingen

 

Ja, ik doe mee

Mocht een van jullie zelf of iemand anders kennen die deel wil nemen aan de masterclass van Bas, mee wil schrijven aan het verkiezingsprogramma, deel wil uitmaken van de communicatie- of kieslijstcommissie, mee wil doen aan de campagne, raadslid wil worden of iets voor de partij wil doen, laat mij dat dan weten (hans.alfons@harderwijkanders.nl of bel me op 06-42421858.

Algemene Leden Vergadering

De ALV is op maandag 4 oktober en van 19.30 – max. 22.00 uur de vergadering. Na de vergadering volgt het informele deel.

De uitnodiging zal worden toegezonden.

Tot op de ALV,

Hans Alfons

 

Harderwijk Anders