Update vitale vakantieparken, zet 8 december in uw agenda!

Onlangs heeft het College van B&W de strategienota “Vitale Vakantieparken” gepubliceerd. Voor onze partij is dat één van de allerbelangrijkste speerpunten. Is er licht aan het eind van  de tunnel waarin Harderwijk de belanghebbenden van de vakantieparken in 1999 ingestopt heeft?

De nota zal nog niet voorzien in concrete oplossingen, maar voorziet wel in kaders waarbinnen oplossingen mogelijk zijn. Een vluchtige scan leert dat er meer mogelijk is dan voorheen. Belangrijkste is dat het College het gesprek opzoekt met eigenaren van recreatiewoningen. Hoe zien zij de toekomst van het park? En hoe is een toekomstbestendige situatie te realiseren?
Komt de raad ook nog aan het woord? Ja, natuurlijk.  De gemeenteraad moet haar fiat geven aan deze strategienota. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat u uw mening geeft over de strategienota.

Op donderdag 4 december vanaf 19.30 uur bespreekt de raadscommissie Beleid Algemeen deze nota. De bedoeling zal zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De mening over de nota geeft de raad tijdens de eerstvolgende raadsvergadering of anders de vergadering erna. Dat is nog niet helemaal duidelijk.

De fractie van SHA hecht er veel waarde aan om alles wat op 4 december ter tafel is gekomen met u te bespreken. U bent belanghebbende en u bent deskundige. Dat willen we doen op maandag 8 december in Taveerne Slenck en Horst aan de Strokelweg 2A, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.. 

De nota is te vinden op de website van de gemeente. Mocht u het lastig vinden om hem te verkrijgen, schroom dan niet ondergetekende te benaderen. Edwin zal u per omgaande een digitale kopie in pdf-formaat verstrekken. Schroomt u alstublieft ook niet om nu alvast uw bevindingen met ons te delen. Dat kunt u doen via het volgende mailadres: e.enklaar@harderwijk.nl
Wij gaan er vanuit dat we gezamenlijk een sterk verhaal zullen scheppen teneinde het gedoe met de vakantieparken voor eens en altijd in uw en ons aller voordeel  op te lossen.

Harderwijk Anders