Update Gertien

Een paar weken voor het zomerreces heb ik Jack van Zundert gevraagd om mijn taken als fractievoorzitter van mij over te nemen tot na de zomervakantie. Gelukkig was hij graag bereid om dat te doen. De aanleiding was dat ik sinds januari een andere baan heb gekregen bij het bedrijf waar ik al een aantal jaar werk, De Kraamvogel. Ik moest fulltime gaan werken, zit tegenwoordig veel in mijn nieuwe werkgebied, Zwolle en omstreken en stuur veel meer medewerkers aan dan voorheen. Ook is er veel gaande in de geboortezorg, de branche waar ik in werk, en dat vraagt veel van mij.

Tijdens het zomerreces heb ik goed nagedacht over hoe verder na de zomer en de uitkomst was dat ik het fractievoorzitterschap heb overgedragen aan Jack. Dit was geen gemakkelijke beslissing want ik vond de extra taken die bij het fractievoorzitterschap horen erg boeiend maar nu ik een aantal weken verder ben merk ik dat ik voor nu de juiste beslissing heb genomen. Ik heb me weer met hart en ziel op het raadslidmaatschap gestort en kan me daar nu helemaal op richten.

Daarnaast heb ik nu tijd en ruimte om samen met een aantal anderen uit bestuur en fractie te kijken naar onze vergadercultuur en –structuur, we hebben een aantal ideeën ter verbetering. Daar word ik blij van! We gaan meer thematisch werken en rond ieder thema “clubjes” formeren van binnen en buiten de partij. We gaan meer op locatie vergaderen en proberen het zodanig te regelen dat we vergaderen op een locatie die op dat moment actueel is. Voorbeeld: als er iets op de agenda van de raad staat m.b.t. de Zeebuurt kunnen we onze fractievergadering houden in “Het Havenkwartier” in de Zeebuurt. Als we het in de raad of fractie over De SPEL gaan hebben kunnen we daar ook vergaderen op een maandagavond. Zo zijn er plenty locaties te bedenken. Ook gaan we zowel onze eigen leden als andere inwoners van Harderwijk en Hierden uitnodigen om mee te gaan op werkbezoek. Ik ben daar zelf al mee begonnen tijdens de “keek op de politieke week” die ik iedere maandag op mijn facebookpagina zet. Kortom, leuke ontwikkelingen.

Tot slot ben ik opnieuw lid geworden van de communicatiecommissie, ook een taak waar ik al eerder veel plezier in had. Ik kijk uit naar de verkiezingstijd en daarbij horend de campagne. Dat lijkt nog ver weg maar voor je t weet is het zover!

Gertien Koster

Harderwijk Anders