Update Coffeeshop beleid

koopzonDAG OPEN

Onlangs sprak de commissie beleid algemeen van de gemeente Harderwijk over coffeeshopbeleid. Aanleiding hiertoe was de verandering in de landelijke wetgeving.

Sinds 1 januari moet een bezoeker aan de coffeeshop een ingezetenenverklaring overleggen maar niet iedereen kan of wil dat. Stadspartij Harderwijk Anders heeft al eerder dit jaar vragen gesteld nadat zij signalen ontving over overlast door dit nieuwe beleid. Het landelijk beleid is opgesteld naar aanleiding van drugtoerisme in de grensgebieden. In Harderwijk speelt dit niet, integendeel, in Harderwijk was er sprake van een gecontroleerde situatie. Door het veranderde beleid zijn er meer thuisdealers gekomen, worden klanten en personeel lastig gevallen en ook bedreigd  volgens de eigenaar van de coffeeshop.

Stadspartij Harderwijk Anders heeft signalen gekregen over deze toegenomen overlast.  De burgemeester geeft echter aan dat er bij de politie en de gemeente geen signalen bekend zijn. De aangiftebereidheid lijkt klein. Stadspartij Harderwijk Anders wil iets met deze signalen doen maar kan de gemeente niet verzoeken om de wet niet te handhaven. Wel willen we mensen oproepen om via onze website overlast in die buurt bij ons te melden.

Harderwijk Anders