Toch nog parkeerplaatsen voor motoren in het waterfront

motoren

 

Harderwijk Anders pleitte tijdens de vergadering van 7 juli om toch de motorrijders niet te vergeten in het definitieve ontwerp van het boulevardgebied. In dit plan werden de motorrijders verbannen van de bekende plek op de kop van de boulevard naar de diepten van de nog te bouwen parkeergarage nabij het Dolfinarium.

Volgens ons een vergissing die niet strookt in het toeristische beleid dat Harderwijk op alle vlakken voert. We regelen van alles voor mensen met campers en mensen met plezierjachten dan kan het toch niet zo zijn dat we de groepen motorrijders die zich altijd welkom voelden op onze boulevard gaan wegjagen?

Dat vonden gelukkig meer fracties binnen de raad. Samen met het CDA maakten we het voorstel om in het boulevardgebied minimaal tien plekken te realiseren waar motorrijders terecht kunnen. We juichen toe dat dit in overleg gaat met ondernemers op de boulevard en de klankbordgroep waterfront. Uit die laatste groep ontvingen we juist signalen om ook te denken aan de motorrijders.

Saillant detail is dat gemeentebelang aanvankelijk ook meedeed met onze motie. Alleen weigerden zij de voorwaarde om te overleggen te accepteren en kozen ze voor een ander instrument. Toen het puntje bij paaltje kwam, kwam deze fractie bij zinnen en steunden ze ons voorstel toch. Tot grote tevredenheid van de aanwezige groep motorrijders.

Harderwijk Anders