Themabegroting: De keuzes van SHA

In de de raadsvergadering van afgelopen donderdag is de laatste meerjarenbegroting van dit collega besproken. SHA maakt in haar plannen enkele duidelijke keuzes, zoals:

  • Geen tweede parkeergarage in het Waterfront!
  • Een kleiner, modern en knus theater in de binnenstad is misschien wel haalbaar voor Harderwijk.
  • De politieke misser Regionaal Bedrijven Terrein Lorentz 3 moeten we helaas afboeken. Verlies onder ogen zien en plannen maken wat wel te doen met dit gebied.
  • Keuzemogelijkheid voor eigenaren van recreatiehuizen die voldoen aan de eisen van de woningwet. Dubbelbestemming om verhuur en wonen mogelijk te maken.
 
Lees hieronder de complete bijdrage van SHA aan het debat:
 
November 2013

Voorzitter, raad en college,

De laatste meerjarenbegroting van dit college en we noemen het nu themabegroting. De afgelopen jaren een hele verandering in de bedrijfsorganisatie en daardoor ook de naam en inhoud van de begroting. Die is nu veel overzichtelijker en leesbaarder geworden. Ontschotting op thema’s en dat vereist een cultuuromslag. Vanaf volgend jaar moet er een college komen die dit gaat aansturen. Een nieuw college samen met een nieuwe raad zal burgers, ondernemers en instellingen moeten laten meedenken, en meedoen bij het maken van beleid en plannen. Vanuit de wijken en buurten zullen initiatieven beloond moeten worden om de zorg, de inrichting, de veiligheid en het welzijn inhoud te geven. De rol van het gemeentebestuur en haar ambtenaren wordt faciliteren, initiëren en stimuleren om plannenmakers kansen te geven, de zorg te organiseren en het jeugdbeleid en ouderenbeleid uit te voeren. Dit proces wordt ook de weg naar een participatiesamenleving genoemd. SHA wil haar verantwoordelijkheid nemen om hier het voortouw in te nemen en ziet gelukkig veel thema’s in de begroting die vertrouwen geven om dit samen op te pakken.

Maar financieel is het 1 voor 12. Door de bezuinigingen vanuit het rijk en door de megaprojecten wordt met kunst – en vliegwerk de begroting sluitend gemaakt.

Voorzitter, dit college heeft veel bereikt, maar wel met enorme risico’s voor de stad. De vier positivo’s van de afgelopen jaren laten nu weten dat 2014 een bijzonder jaar wordt en dat er veel bedreigingen zijn. Nu zien we al dat op vele beleidsterreinen de stad stil staat en basisvoorzieningen dreigen om te vallen. Afgelopen jaar zijn er maar enkele huizen gebouwd, de muziekschool en SWO zijn failliet, Estrado is eigenlijk failliet maar krijgt voorlopig nog extra steun, het theater draait met verlies, in de binnenstad veel leegstaande panden, het onkruid teelt welig en kinderopvangplaatsen sluiten de deuren.

Vanaf volgend jaar gaan de extra bezuinigingen pas echt gevoeld worden en worden de extra stijgingen van onder andere de OZB en de parkeertarieven daadwerkelijk een probleem voor de huishoudens van de burgers.

Waar ik helemaal niet aan moet denken is dat de woningbouw in het Waterfront geen succes wordt. Ik moet er niet aan denken als de verwachtingen van woningbouw en verkoop niet uitkomen! Dan is Harderwijk echt in last.

Voorzitter, dit is de situatie die dit college heeft achter gelaten als zij in 2014 plaats moeten maken voor een nieuw team. Drie jaar lang een beeldvorming door de heren dat het crescendo was. Met rode koontjes naar de pers om te pronken met de  prachtige Houtwalgarage en de upgrading en verbouwing van sportcomplex de Sypel en binnenkort een megagebouw voor de Brandweer en een tunnel onder het spoor en als klap op de vuurpijl de heilloze missie van een theatervoorziening in het Waterfront. Het kon ook een toon lager heeft SHA de laatste jaren laten weten op grond van de vele voorzieningen, de bezuinigingen, het vervliegen van de winsten van de grondexploitatie, de 60 miljoen risico in het waterfront, de enorme stijging van de kapitaallasten, creatief boekhouden om de exploitatie van de Houtwalgarage te borgen en last but not least de flater van regionaal bedrijventerrein Lorentz 3. Door al deze feiten kunnen we onder andere geen extra geld geven aan cultuur, groenvoorziening en onderhoud en welzijnswerk

Dit is ook de politieke nalatenschap van een 12 – jarige  coalitie tussen VVD, CDA, CU en PvdA.

Vanavond gaat SHA geen populistische wensen neerleggen voor de toekomst. Ook niet een rits amendementen en moties voor de bühne. Wel zullen we een amendement indienen om het steunpunt huiselijk geweld te behouden voor de stad en de regio.

Maar ook brengen we een aantal  politieke keuzes onder uw aandacht die voor ons prioriteit hebben. Het wordt tijd om knopen door te hakken.

SHA heeft al eerder gesteld dat wij als stad in deze tijd en onder deze omstandigheden geen twee parkeergarages willen bouwen en exploiteren in het project waterfront.

Het regionaal bedrijventerrein Lorentz 3 is een politieke misser. Het nieuwe college en raad moet de durf hebben om dit dossier af te boeken. Verlies nemen en snel plannen maken wat wel te doen met dit terrein.

Door het regionale project vitalisering vakantieparken moet onze stad de kwaliteit, veiligheid en sociale structuur op de parken gaan beheersen en verbeteren. Nu is de kans om oplossingen te creëren voor de problemen die daar spelen. Buitenlandse werknemers uit het midden en oosten van Europa kunnen gehuisvest worden op parken die bereid zijn om te investeren in de kwaliteit van woningen en de maatschappelijke en sociale voorwaarden. Er zijn veel mensen met problemen die nu genoodzaakt zijn om te wonen in een recreatiewoning. Zij moeten de kans krijgen om zich te laten registreren om traceerbaar en benaderbaar te zijn voor zorgverleners. De vakantiehuizen die uitgepond zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen van de woningbouwregelgeving mogen van ons een dubbelbestemming krijgen. Dan worden de bewoners hiervan weer de ogen en oren voor de gemeente, politie en zorginstellingen.

Een theatervoorziening in het Waterfront is helaas niet haalbaar. De discussie moet nu eindelijk stoppen en de tunnelvisie in de ladekast. Het huidige theater voldoet niet en draait met verlies. SHA gaat voor een kleiner en knus theater midden tussen de cultuurvoorzieningen in het goud van de stad. Horeca in de buurt en mogelijkheden op het toekomstig cultuurplein en het Hortuspark kunnen deze keuze verrijken. En het is uiteraard prima voor de exploitatie van de Houtwalgarage die op loopafstand staat. Het gebouw waar de Bieb is gevestigd is een pand waar misschien een theaterfunctie ingevuld kan worden. Voor ons een serieuze optie die we willen onderzoeken. De bibliotheek kan dan naar een kleinere ruimte en is verlost van haar kapitaallasten en de afboeking van het gebouw. Een win – win situatie volgens SHA en naar onze verwachting  een oplossing die waarschijnlijk haalbaar is!

SHA gaat zich sterk maken voor deze speerpunten en is bereid daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

 

 

 

Harderwijk Anders