Tegenpartij als medepartij: Harderwijk Anders

Tegenpartij als medepartij: Harderwijk Anders

De redactie van uw magazine is heel nieuwsgierig hoe het onze vier wethouders en onze burgervader tot nu toe in het college is vergaan. Na Jeroen de Jong van het CDA, Christianne van der Wal van de VVD en Pieter Teeninga van de Christen Unie geven wij met veel plezier het woord aan onze:

Gert Jan van Noort

Bovenstaande uitdrukking kreeg ik aangereikt om een stukje over te schrijven voor onze nieuwsbrief. Vanuit onze rol als oppositiepartij zijn we nu al twee jaar coalitiepartij. Een omslag wat wennen was, maar inmiddels goed voelt door de heldere afspraken die we gemaakt hebben. We zijn altijd een partij geweest die constructief oppositie heeft gevoerd denkend vanuit de oplossingen en kansen. Fel, anders, open en creatief. In het bestuurlijk proces vanuit de raad hebben we veel input geleverd en ook samengewerkt met de vorige coalitiepartijen en colleges. Met als resultaat dat we nu belangrijke dossiers op de agenda hebben staan waar we hard aan werken. Bijvoorbeeld: vitale vakantieparken om eindelijk duidelijkheid te scheppen over de invulling van de parken, cultuuromslag om meer van buiten naar binnen zaken aan te pakken, stad als podium om onze stad nog aantrekkelijker te maken, de zorg voorZkwetsbare mensen goed te organiseren, de opvang van vluchtelingen in een AZC, etc.

Om deze onderwerpen aan te pakken moet je elkaar vertrouwen, lef hebben en elkaar respecteren. Binnen dit college is dit de basis en daarom pakken we door en laten elkaar niet los. Dan ga je met plezier naar je werk en aan de slag om niet alleen voor onze achterban, maar voor de hele stad onze mooie stad op koers te houden voor de komende decennia. Sleutelwoorden die ik vaak gebruik zijn verbinden en samenwerken. Mooie politieke woorden hoor ik u denken en daarom een voorbeeld waarvan ik enorm blij word. Talenthouse is een burgerinitiatief van Dick Hermsen. Hij heeft met Careander geregeld dat hij een  pand van deze zorgaanbieder mag gebruiken voor inloop van kwetsbare jongeren. Met vrijwilligers is hij de buurten ingegaan om ze binnen te krijgen. Al snel kwamen tientallen jongeren naar het pand en daarvandaan ging hij aan de slag om ze mee te laten (blijven) doen. Voorlichting geven over drank en drugs, huiswerk maken, sporten, muziek maken, projecten doen, inloop, inzet bij activiteiten, etc. Inmiddels zijn vanuit dit  initiatief Dick, ZorgDat, de wijkagent, cjg, de wijkbeheerder, Careander, de buurtsportcoaches, Tacitus en de gemeente samen aan de slag om jongeren te ondersteunen en kansen te bieden als er problemen zijn. Vanuit de samenleving worden er verbindingen gelegd en wij willen dit graag faciliteren. Heel mooi dat ook de gemeenteraad dit heeft opgepakt en om dit mooie initiatief duurzaam te maken financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. De jonge ondernemers in de stad zijn ook enthousiast en hebben een dag geklust vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid. Ga maar eens kijken op talenthouseharderwijk.nl.

Zo zou ik nog wel een aantal bladzijden kunnen volschrijven over het oppakken van initiatieven vanuit de stad. De stad is in beweging en je merkt dat deze

koersverandering tot mooie verbindingen leidt. Als partij hebben we altijd anders willen denken en nu kunnen we als collegepartij het ook samen met de andere coalitiepartners daadwerkelijk inhoud geven. Wij zijn geen tegenpartij en geen medepartij, maar een partij die anders denkt vanuit de mensen en creatief op zoek gaat naar mogelijkheden voor de toekomst van onze stad. Uiteraard gaat dit proces met vallen en opstaan, maar reken er maar op dat ik de komende jaren nog mijn uiterste best doe om te blijven initiëren, stimuleren en faciliteren. 

Gert Jan van Noort 

 

Harderwijk Anders