Tegenpartij als medepartij, Boven de partijen: onze burgemeester

De redactie van uw magazine is heel nieuwsgierig hoe het onze vier wethouders en onze burgervader tot nu toe in het college is vergaan. Na Jeroen de Jong (CDA), Christianne van der Wal (VVD), Pieter Teeninga (ChristenUnie) en Gert Jan van Noort (SHA), geven wij met veel plezier het woord aan de primus inter pares in het college: onze burgermeester:

Harm-Jan van Schaik

Dank voor de uitnodiging om voor uw Nieuwsbrief te schrijven. Ruim drie jaar ben ik nu burgemeester van Harderwijk en daarmee ook de voorzitter van de gemeenteraad.

Inmiddels werk ik al weer twee jaar samen met de huidige gemeenteraad, de volksvertegenwoordigers van alle Harderwijkers en Hierdenaren.

Ik heb in de samenwerking met deze raad ambitie en passie voor Harderwijk en Hierden mogen ervaren en beleven. Gepassioneerde politici zijn goed voor onze gemeente.

Harderwijk zijn wij samen

In het kader van actief burgerschap mag ik samen met de raad en het college verder vorm geven aan bewonersparticipatie.

Meer verantwoordelijkheid laten bij onze inwoners, die aangeven deze verantwoordelijkheid graag te willen dragen en als raad luisterend kaders te stellen. Dit betekent soms een stapje terug als raad en college, meer van buiten naar binnen denken en waar nodig omdenken. Ik zie dat de raad de kansen oppakt voor het aangaan van nieuwe of vernieuwde samenwerking met onze inwoners. De raadsleden zijn actief betrokken bij de jaarlijkse Rondjes Harderwijk maar ook bij de stadsgesprekken in de wijken onder het motto ‘Harderwijk zijn wij samen’.

Het benutten van deskundigheid van inwoners staat hierbij voorop en is het uitgangspunt. Vanuit de kracht van de samenleving zaken oppakken, oplossen, verder ontwikkelen. Dit vraagt een cultuurverandering waardoor nieuwe verhoudingen in de samenleving ontstaan.

Geleidelijk aan komt dit proces in onze gemeente op gang. Het is mooi om hierbij te ontdekken hoeveel talent onze stad in huis heeft; en daar vanuit mijn rol een gezicht aan te mogen geven, waardoor dit talent ook gezien wordt.

Voorzitter gemeenteraad

Voorzitter zijn van de gemeenteraad is een boeiende en uitdagende functie. Je hebt een belangrijke taak om de vergaderingen op een plezierige wijze maar ook in goede orde te laten verlopen.

De raadsleden hebben hierin ook zelf een actieve rol om het politieke debat zodanig te voeren dat het voor de inwoners van Harderwijk goed te volgen is.

Ik vind het belangrijk dat bewoners kunnen zien welke afwegingen raadsleden/-fracties maken voor bepaalde keuzes en besluiten. Hierdoor ontstaat een transparant bestuurlijk proces dat recht doet aan onze democratie.

Mijn positie in dit proces is neutraal en mijn eigen mening of politieke kleur mag hierin niet doorklinken. In mijn rol als voorzitter zie ik er op toe dat de regels van het politieke spel goed worden nageleefd.

Ik ervaar hierin een positieve samenwerking met de raadsleden en zie ook onderling goede verhoudingen. Ik waardeer dit zeer als voorzitter van de gemeenteraad van Harderwijk. Zo kunnen wij optimaal samenwerken voor en met de inwoners van onze gemeente.

Ik hecht aan een goede voorbereiding van de raadsvergadering, zowel wat betreft inhoud als structuur. Dit betekent ook dat de agenda van de raadsvergadering ook voldoende ruimte laat voor het debat over een bepaald onderwerp.

Ik vind het van groot belang dat wij een debat voeren op basis van onderling respect voor elkaars mening, inzicht. Vanuit een wederzijdse gunfactor samen zoeken naar overeenkomsten waarbij je met elkaar in het oog houdt wat goed is voor onze gemeente.

Hierdoor kunnen we constructief met elkaar in gesprek zijn en zorgen we samen voor kwalitatief goede vergaderingen. Vergaderingen die boeiend en prettig zijn voor onze inwoners en het publiek om bij te wonen in de raadzaal of te volgen via het internet. Voor mij is het belangrijk dat alle meningen goed tot hun recht komen. De uitkomst is natuurlijk aan de raad.

In deze raadsperiode zijn veel ontwikkelingen gaande, zoals het vluchtelingenvraagstuk, de transities in het sociaal domein, de voortgang van de ruimtelijke projecten, maar ook die van de positie van Harderwijk als centrumstad in de regio. Het is geen raadsperiode van beheren, maar van regeren. Van keuzes maken en hard werken. Ik zie dat wij binnen de gemeente Harderwijk flink bezig zijn om veranderingen in gang te zetten waardoor we inspelen op onze samenleving en deze zich kan vernieuwen en daardoor levendig blijft.

Het blijft een voorrecht het ambt van burgemeester in deze mooie stad, ook voor u, te mogen vervullen. Dank voor uw betrokkenheid!

Harm-Jan van Schaik

 

Harderwijk Anders