Stemverklaring SHA met betrekking tot het interpellatiedebat over het Theater

In de raadvergadering van vanavond gebeurde iets bijzonders. De PVDA deed een poging om een interpellatiedebat op de agenda te krijgen over het Theater en het concept ‘stad als podium’.  SHA heeft hier tegen gestemd. Omdat we het belangrijk vinden dat duidelijk is dat wij niet tegen een theater zijn, en in het algemeen ook niet tegen een interpellatiedebat hebben we bij onze tegenstem een verklaring afgelegd, zodat er geen misverstanden of miscommunicatie plaats kan vinden over onze beweegredenen.

Onderstaand de tekst van onze verklaring:

In principe wil SHA andere partijen de ruimte geven om een interpellatiedebat te houden indien een partij dat nodig vindt. Toch stemmen wij tegen omdat de portefeuillehouder onlangs nog een lange reeks vragen van de PvdA uitvoerig heeft beantwoord en ook een aantal toezeggingen heeft gedaan. Stadspartij Harderwijk Anders vindt het theater c.q. de theaterfunctie een belangrijk onderwerp, net als de PVDA, maar wij zien nu geen nieuwe feiten en vragen die een interpellatiedebat rechtvaardigen. Een interpellatiedebat is immers een zwaar middel dat dient te worden ingezet bij zaken die met spoed behandeld dienen te worden, het spoedeisende karakter ontgaat ons ten aanzien van dit aangevraagde interpellatiedebat. Wij begrijpen dan ook niet waarom de PVDA niet een regulier debat heeft aangevraagd. Alle partijen zouden dan met elkaar in debat moeten kunnen gaan over dit onderwerp en vragen kunnen stellen aan het college, bij een interpellatiedebat is het alleen, of voornamelijk, de interpellant die vragen kan stellen. Het is bijzonder jammer voor publiek dat speciaal voor dit interpellatiedebat is gekomen dat het interpellatiedebat vanavond mogelijk niet plaats vindt. Uiteraard komt het plan van aanpak voor “De stad als podium” sowieso opnieuw op de agenda van de raad maar dan in een gewoon debat. Daar heeft de stad, en dus ook het publiek uiteindelijk veel meer aan. Nu willen we dat het college aan het werk gaat en met een plan komt in januari 2015!

Harderwijk Anders