Startershulp

kadernota

Tijdens de raadsvergadering van 10 juli is de kadernota vastgesteld. De kadernota is de opmaat voor de jaarlijkse gemeentelijke begroting en hét moment voor de raad om haar wensen kenbaar te maken. In die nota schrijft het College dat het even wil stoppen met het bijvullen van het potje voor startersleningen. ‘Het geld is op en we kunnen de starters gedurende drie jaar even niet op die manier helpen’ was ongeveer het antwoord dat het college bij monde van wethouder De Jong gaf.

Voor SHA geldt dat het helpen van starters waar nodig, één van de thema’s uit het verkiezingsprogramma is. Daarom hebben we een motie gesteund waarin het College opgeroepen wordt om geld te zoeken voor nieuwe startersleningen. Voor deze motie bestond geen meerderheid. Wel heeft wethouder De Jong laten weten dat er mogelijk een rijkssubsidie voor starters bestaat. Dat zal het College nader onderzoeken. De resultaten daarvan verwachten we in het najaar.

In dezelfde vergadering hebben we steun gegeven aan een amendement dat de focus van het woningmarktonderzoek verlegt naar lokaal. Daarmee denken we op verschillende onderdelen tijd en geldwinst te boeken terwijl we ook te weten komen hoe de specifieke behoeften in Harderwijk liggen. Dat geeft kansen voor bijvoorbeeld ontwikkelingen van alternatieve woonvormen. Daarnaast zouden deze gegevens nuttig kunnen zijn voor het scheppen van slimmere startersregelingen. Voor dit amendement (=wijzigingsvoorstel) bestond wel een meerderheid.

 

Harderwijk Anders