Stadspartij Harderwijk Anders stelt vragen over coffeeshopbeleid

Sinds 1 januari is het gedoogbeleid voor coffeeshops aangescherpt door de toegang tot coffeeshops te beperken tot ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder. Het is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder om te controleren of een potentiële klant ingezetene is van Nederland en 18 jaar of ouder is.

Harderwijk kent één coffeeshop, in de Vijhestraat. Deze coffeeshop voert het nieuwe beleid  consequent uit. Klanten moesten iedere vier weken een nieuw uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie tonen. De kosten hiervan bedragen in Harderwijk 7,50 euro per keer. Medewerkers van de coffeeshop maken kopieën van de verklaringen en deze worden bewaard in de coffeeshop.

Stadspartij Harderwijk Anders hoorde van ondernemers en buurtbewoners dat er sinds begin 2013 meer overlast is doordat er meer handel op straat plaats vindt. Deze toename van overlast zou volgens hen komen doordat veel wietgebruikers geen ingezetenenverklaring kunnen of willen overleggen. De handel lijkt zich te hebben verplaatst van een gecontroleerde situatie naar een ongecontroleerde, illegale situatie.

Om die reden heeft SHA schriftelijke vragen gesteld aan het college. We hebben gevraagd of het college op de hoogte is van de toegenomen overlast en zo ja of het college zicht op de omvang van het probleem heeft. Ook hebben we gevraagd of het college stappen gaat ondernemen tegen de overlast en welke stappen dat dan zijn. Er zijn gemeenten die dit beleid hebben teruggedraaid omdat het middel ernstiger lijkt dan de kwaal. Stadspartij Harderwijk Anders was benieuwd of het college in Harderwijk deze optie ook overweegt. We wilden ook weten of het college contact heeft met andere, omringende, gemeenten over deze problematiek en tot slot hebben we gevraagd waarom mensen iedere vier weken opnieuw een ingezetenenverklaring moeten overleggen. Het kan voor mensen immers belastend zijn om iedere vier weken een verklaring te moeten overleggen. Naar aanleiding van onze vragen hoeven mensen niet meer iedere vier weken een verklaring te overleggen maar eens in het half jaar.

 

Harderwijk Anders