Stadspartij Harderwijk Anders over windmolens

wind

Stadspartij Harderwijk Anders gaat en staat voor duurzame energie en laat de keuze voor locaties voor het plaatsen van windmolens in onze gemeente niet over aan de provincie Gelderland.

In Gelderland moeten komende jaren, verdeeld over de provincie, 100 windmolens geplaatst worden. Harderwijk heeft van de provincie het verzoek gekregen om locaties aan te wijzen voor eventuele plaatsing. Indien de raad geen mogelijke locaties in onze gemeente aanwijst, zal de provincie dat doen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en geven onze invloed niet uit handen!

Vanuit de rijksoverheid hebben provincies de opdracht gekregen om komende jaren bij te dragen aan een aanzienlijke toename aan productie van windenergie. Voor de provincie Gelderland geldt de opdracht om in 2020 minimaal 230,5 megawatt te gaan produceren. Wetende dat een grote windmolen gemiddeld een vermogen levert van  2,3 megawatt, leert een eenvoudige rekensom dat Gelderland minimaal 100 windmolens moet plaatsen.

Iedereen weet dat we niet om duurzame energievormen heen kunnen. Conventionele centrales zijn allesbehalve milieuvriendelijk t.a.v. de uitstoot van CO2. Kerncentrales leveren weliswaar schone energie, maar de radioactieve afvalproducten zijn zeker niet schoon en ook de veiligheid rondom kernenergie blijft een risicofactor.

Kortom, een toename in de productie van duurzame energie is niet langer een keuze, maar bittere noodzaak. De bekendste vormen van duurzame energie zijn windmolens en zonnepanelen. Een windmolen ontsiert het zicht en produceert in haar omgeving overlast met slagschaduw en geluid. Zonnepanelen zijn in die zin veel vriendelijker voor de omgeving, maar wist u dat voor 1 windmolen die een ruimtelijk oppervlak van 400 m2 in beslag neemt, maar liefst 55000 m2 nodig is aan zonnepanelen om hetzelfde rendement te kunnen behalen?

 

Los van de provinciale ambitie heeft Harderwijk zelf al eerder besloten om de CO2-uitstoot in 2031 met 45% te hebben verminderd. Dit kan niet alleen met isolatie, zuinigheid met energie, opwekken met biomassa-energie en zonne-energie worden bereikt. Dit wetende, zullen we in de nabije toekomst er niet aan ontkomen dat ook onze gemeente wordt ontsierd door een aantal windmolens, waarbij wij graag zelf nog invloed uitoefenen op de plaats waar deze komen. Volgens de wetenschappers zou een ideale plaats langs de rand van het Wolderwijd zijn, maar dat is te dicht bij bestaande en / of toekomstige bewoning in Harderwijk. Daarnaast is de binnenstad van Harderwijk, gezien over het water, ook nog eens beschermd stadsgezicht. Het overgrote deel van het Harderwijks Bosgebied is beschermd Natura 2000 gebied en mag niet worden aangetast.

De gemeente heeft een 7 tal gebieden laten onderzoeken op mogelijke geschiktheid, daarbij afwegingen makend tussen effectiviteit (windopbrengst) en effecten op de omgeving. Van deze zeven gebieden bleken er uiteindelijk een paar  over die mogelijk geschikt zijn, dat zijn de noordelijke randen van Lorentz III, Lorentz II en een nu al open strook in het Leuvenumse Bos, ter hoogte van het elektriciteit verdeelstation.

Onze partij is voorstander van het verder onderzoeken op haalbaarheid van deze locaties. Niet omdat wij windmolens mooi vinden, niet omdat we ontkennen dat ze de omgeving ontsieren. We zijn voorstander omdat wij onze verantwoordelijkheden voor de toekomst niet uit de weg willen gaan en altijd al voorop hebben gelopen waar het duurzaamheid voor het milieu betreft.

Wij willen invloed uitoefenen op waar de molens mogelijk zullen komen, dit niet slechts overlaten aan de bestuurders en ambtenaren van de provincie die niet die betrokkenheid hebben die wij als inwoners hebben. Want een ding is zeker: het is niet de vraag óf de windmolens er komen, het is de vraag waar en aan wie we di keuze overlaten.

Harderwijk Anders