Stadspartij Harderwijk Anders bezoekt ZorgDat

 zorgdat

De fractie en steunfractie van Stadspartij Harderwijk Anders bezochten maandag 16 december de brede welzijnsinstelling Zorgdat. Directeur Carla Venema gaf een presentatie over de organisatie, daarna werd er doorgepraat over allerlei onderwerpen.

Zorgdat heeft momenteel 21 beroepskrachten en 280 vrijwilligers. Vanaf 1 januari komen daar een flink aantal vrijwilligers en een paar beroepskrachten bij doordat de taken van SWO dan door Zorgdat overgenomen worden.

Vorig jaar fuseerden de Algemene Hulpdienst en Welzijn op Maat en werden de nieuwe organisatie Zorgdat.  De organisatie is actief op het terrein Jeugd (jongerenwerk/straathoekwerk, het werken met jonge kinderen en hun ouders, bijvoorbeeld bij taalachterstand), op het terrein Samenleving (opbouwwerk bij buurt- en wijkgericht werken, BOS, Buurt Onderwijs Sport en op het terrein Hulp & Ondersteuning (hulp bij boodschappen doen, naar de dokter gaan, klusjes, maar ook op een chronisch zieke “passen”, vrijwillige terminale zorg, de coordinatie voor hospice Jasmijn). Maar de organisatie doet nog veel meer! Buurtbemiddeling, helpen budgetteren, screenen voor de voedselbank, administratieve hulp, het huttenfeest voor kinderen in de zomervakantie, het steunpunt mantelzorg. Zorgdat is ook betrokken bij Burendag, Nederland Schoon en de jaarlijkse Buitenspeeldag.

Er werd ook stilgestaan bij het faillissement van SWO en de gevolgen daarvan. De mensen van Zorgdat waren blij te kunnen vertellen dat bij bijna alle wijkhuizen de vrijwilligers weer aan het werk willen gaan per 1 januari. Er zijn vier beroepskrachten van het voormalige SWO overgenomen door Zorgdat.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD werd ook nog even gesproken over het zwemmen van allochtone vrouwen in de Sypel. Zorgdat heeft daar geen bemoeienis mee maar weet er wel van. Het gaat om zo’n 160 vrouwen die alles zelf geregeld hebben. Ze huren eens per week het zwembad af en hebben zelf een scherm bekostigd wat ze voor de ramen kunnen zetten waardoor er niet naar binnen gekeken kan worden. Stadspartij Harderwijk Anders heeft daar uiteraard geen enkel probleem mee.

Harderwijk Anders