Stadspartij Harderwijk Anders behoudt vier zetels!

raadzaal

Afgelopen woensdag 19 maart leken wij tijdens een buitengewoon gezellige uitslagenavond af te stevenen op een fantastische vijf zetels in de raad. De volgende morgen bleek dat er na verdeling van de restzetels nog maar vier overbleven. De lijstverbinding met Gemeentebelang pakte ongunstig uit voor ons. Jammer en zuur. Maar toch is vier zetels nog steeds een respectabel aantal. We zijn dan ook hartstikke trots!

3125 mensen hebben hun stem uitgebracht op Stadspartij Harderwijk Anders. Daarmee zijn we de derde partij van Harderwijk geworden. We zijn al onze kiezers enorm dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben.

Vrijdagmorgen 21 maart werd tijdens de zitting van het openbaar stembureau bekend gemaakt wie de gekozen raadsleden zijn. Namens onze partij zullen Gertien Koster, Orhan Karaaslan, Jack van Zundert en Edwin Enklaar vol overtuiging aan de slag gaan om het andere geluid te laten horen. De liefhebber kan alle informatie over de zetelverdeling en voorkeurstemmen hier nalezen.

Inmiddels heeft de grootste partij, de Christen Unie, het informatieproces in gang gezet. Wij hopen natuurlijk dat we tot een breed gedragen coalitie kunnen komen. Uiteraard stellen wij alles in het werk om tot goede zaken te komen met de andere partijen.

Dinsdag 25 maart neemt de oude gemeenteraad tijdens een openbare vergadering afscheid. Donderdag 27 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Beide vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

Ondertussen is het campagnehuis aan de Smeepoortstraat opgeruimd en dus helaas weer leeg. Het huis heeft gedurende de korte campagnetijd een bijzondere plaats in onze herinneringen ingenomen. We danken de eigenaar dat we er gebruik van mochten maken. Daarnaast danken we de ondernemers in de straat voor de gastvrijheid en de gezelligheid.

De politiek gaat weer over tot de orde van de dag. Dat betekent niet dat wij in een ivoren toren gaan zitten. Blijft u ons vooral in de gaten houden via deze website en facebook om op te hoogte blijven van onze activiteiten.

Harderwijk Anders