SHA stelt vraag over de broedplaats voor kunstenaars

Gertien Koster heeft in de vergadering van commissie Samenleving op 20 juni gevraagd naar de stand van zaken rond de broedplaats.

Een aantal creatieve professionals heeft al een paar jaar geleden de wens uitgesproken om een broedplaats te hebben in Harderwijk. Zo’n broedplaats biedt aan creatieve ondernemers de kans om samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis, ervaring en netwerk.

In een inspirerende omgeving worden ideeën sneller verwezenlijkt. Er is ook al een locatie die geschikt zou zijn, aan de Deventerweg. SHA is benieuwd waarom een en ander zo lang duurt. Wethouder de Kleine zal met een schriftelijk antwoord komen.

Harderwijk Anders