SHA pakt uit, check hier de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma

Maandagavond 2 december heeft Sinterklaas het programma en de kandidatenlijst van Stadspartij Harderwijk Anders in het Pietenhuis aan de inwoners van Harderwijk aangeboden. Met een enthousiast team onder aanvoering van Gertien Koster gaat de lokale partij de verkiezingen tegemoet.

De nummer twee van Stadspartij Harderwijk Anders heet Jack van Zundert. De enthousiaste bestuursvoorzitter zat al eens in de gemeenteraad en is momenteel raadsopvolger. Nummer drie treffen we Edwin Enklaar aan. Ook hij zat al eens in de raad. De vierde plaats is voor Gert Jan van Noort. Van Noort wil zich als coach en geweten van de partij profileren. Op vijf treffen we een nieuw gezicht aan: Gerwin Tromp. Als lid van dé jongerenorganisatie van Harderwijk: stichting Undergrond Harderwijk mede-organiseerde hij naast de vele feesten ook het onvolprezen Lalaland-festival. Huidig raadslid Orhan Karaaslan bezet de zesde plek. Op de zevende plek staat Henk Motshagen. Sinds vele jaren ondersteunt hij de fractie met zijn brede kennis. En de achtste plek treffen we politicoloog Gerwin Te Pas aan.

Deze top 8 van Stadspartij Harderwijk Anders gaat werk maken van een kort en bondig verkiezingsprogramma. Een programma dat optimaal gebruik wil maken van de kennis en kunde van de inwoners van Harderwijk. Zo wil SHA een open en ontspannen stadsbestuur realiseren dat midden in de samenleving staat.

De speerpunten uit het programma zijn:

  • Belastingen van de gemeente moeten niet de melkkoe van de gemeente zijn.
  • Revitaliseren van vakantieparken.
  • Eindelijk een beslissing over theater. Misschien wel één in de huidige bibliotheek.
  • Duidelijke en veilige verkeersvoorzieningen en regels.
  • Een digitaal platform burgerparticipatie.
  • Een werkwijze stimuleren waardoor wijk/bewoners meer kunnen meedenken, regelen en doen om de eigen buurt in te richten.
  • De geluidsoverlast van de A28 beperken (druk uitoefenen op Rijkswaterstaat).
  • Eindelijk eens de realisatie van een creatieve/culturele broedplaats.
  • Welzijn, zorg en veiligheid moeten hoog op de agenda staan.

Daarnaast zal het geen geheim zijn dat, mocht het een verkiezingsitem worden, SHA gaat voor het mogelijk maken van zondagsopening van winkels. Ondernemers moeten niet gehinderd worden door de overheid om te kunnen ondernemen.

Ook zet SHA zich in om de chaos van vrachtwagens van die de winkels in de binnenstad bevoorraden, te beperken. Door onderzoek naar een distributiemogelijkheid vanaf Lorentz III of het werken met venstertijden willen SHA de verkeersveiligheid in de binnenstad verbeteren.

SHA is bovendien voorstander van het realiseren van een Open Data Lab. Het openbaar op één plaats onderbrengen van allerlei gegevens maakt het mogelijk voor derden om bijvoorbeeld applicaties te ontwikkelen of vraagstukken te onderzoeken.

De kandidatenlijst vindt u hier,

Het volledige verkiezingsprogramma leest u hier

Liever een printbare versie van het programma, die is hier te downloaden

Harderwijk Anders