SHA over Parkeren

houtwal

De Stadspartij Harderwijk Anders wil niet dat vergunninghouders in de binnenstad de dupe worden van het exploitatietekort Houtwal en wegvallen parkeerplekken op de boulevard. Voor de nieuw te bouwen garage Waterfront wordt gerealiseerd zijn er dan nauwelijks alternatieven voor binnenstadsbewoners Met de parkeertarieven moet daar dan ook rekening mee worden gehouden. De economische betekenis van de Binnenstad met al haar functies zoals winkelen, toerisme en horeca vindt de Stadspartij belangrijker dan de kostenberekening van de parkeervoorzieningen.  

We kennen allemaal de problemen van het parkeren van de auto. Het gehannes met de betaalautomaat. Of geen plek is als je thuiskomt. En dan het Waterfront. Tijdens de bouw zullen er parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl er nog geen bruikbare vervangende ruimte is. Met de recentere wijken is meer rekening gehouden met de auto. In de Binnenstad  is het parkeren door de opeenhoping van allerlei functies een probleem. En waar wel ruimte is, vinden we dat auto’s in deze historische omgeving niet passen. Er zijn parkeervoorzieningen in de directe omgeving, die de binnenstad kunnen faciliteren. Denk daarbij aan de Houtwal. Deze wordt echter onvoldoende benut. Voor het parkeren voor het Dolfinarium wordt op termijn een oplossing gevonden in het nieuwe Waterfront.

Voor het parkeren voor de binnenstadbewoners zijn er nu nog verschillende mogelijkheden. Voor een deel van de Binnenstadbewoners en werkers die nu op de Boulevard parkeren zal er overdekt parkeren worden gerealiseerd op het Dolfinarium eiland. Het is mooi als je onderdak staat, maar vaak zijn er geen  alternatieven en de Stadspartij Harderwijk Anders wil ook niet dat het parkeren zich verplaatst naar andere wijken. Daarom wil de Stadspartij lagere parkeertarieven voor vergunninghouders die zijn aangewezen op gebouwde parkeervoorzieningen. Bovendien vindt de Stadspartij Harderwijk Anders het oneerlijk dat voor een vergunning van een tweede auto op hetzelfde adres meer moet worden betaald. Wij vinden dat met de tarieven voor parkeren rekening moet worden gehouden met de gewenste aantallen bezoekers die we willen aantrekken om in Harderwijk te winkelen, uit te gaan eten, de horeca, bioscoop etc. en minder met de kostenberekening van de parkeervoorzieningen.

Wij gaan ervan uit dat de auto in de komende tijd een belangrijke plaats zal blijven innemen in Harderwijk, ook omdat we door de vergrijzing afhankelijker worden van de auto.  Naast  het vervoer van personen heeft de Stadspartij aandacht voor de vrachtauto, daar valt nog veel over te zeggen, denk daarbij aan het bevoorraden van winkels en het parkeren van vrachtwagens. Dat zou efficiënter en beter kunnen. Bijvoorbeeld een distributiecentrum bevoorrading binnenstad op Lorentz 3. Voor het parkeren van vrachtwagens willen wij speciale parkeerplaatsen, waarbij ook aandacht is voor vrachtauto’s met gevaarlijke lading. Zolang het RBT niet wordt ingevuld is dat een prima plek!

 

Harderwijk Anders