SHA over het theater rond het theater

bibliotheek

Stadspartij Harderwijk Anders ziet geen brood meer in alle ambitieuze plannen om Harderwijk een theater te “schenken” aan het Waterfront. Of het nu theater heet of multifunctioneel theater of zoals nu, Harderwijk Alive, onze partij heeft er op basis van realiteitszin geen vertrouwen in dat het nog goed komt met de plannen. We zullen op basis van meer reële ambities moeten kijken naar wat kan in plaats van naar wat we willen. Een wat kleiner theater is ook leuk. Want als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Naar de “bieb” misschien wel?

Al in 2002 waren er plannen met de theaterfunctie in onze stad. De eerste plannen gingen over het opknappen van het huidige theater. Er was geld gereserveerd en de plannen waren rond. De raad veranderde van mening en wilde plotseling een nieuw theater aan het Waterfront. Mooie, maar ook dure plannen werden gemaakt, investeerders werden gezocht, geld werd gereserveerd, Gelderland wilde financieel een handje helpen, maar het lukte niet. Intussen ging het verval van ons oude  theater door. Toen de crisis losbarstte ging ook in theaterland veel mis. Overal in het land liepen en lopen bezoekersaantallen terug, theaters sluiten nu de deuren, andere lijden verlies waardoor gemeenten extra moeten bijspringen in de exploitatiekosten.

In dat slechte klimaat moet Harderwijk nu proberen een nieuw en duur theater te realiseren.

De feiten zijn dat we als stad weliswaar een paar miljoen euro’s hebben gereserveerd maar dat dit, ook als we de bijdrage van de provincie meetellen,  onvoldoende is om te gaan bouwen. Het zoeken naar een investeerder met miljoenen die het theater ook wil exploiteren loopt al tijden maar in deze tijd van een haperende economie vlot dat niet erg. Het huidige plan Harderwijk Alive houdt in dat in het gebouw een bioscoop komt, dat er congressen kunnen worden gehouden, dat er horeca in komt, dat het Dolfinarium er gebruik van maakt, dat de voorstellingen die nu in ons Theater Harderwijk worden georganiseerd er worden gegeven en dat er jaarbreed een bovenregionaal theaterprogramma door een theaterproducent wordt gerealiseerd. Harderwijk wil niet meer dan jaarlijks € 300.000 bijdragen aan de exploitatie. Er wordt door Harderwijk  onderzoek na onderzoek gedaan, er wordt gepraat en onderhandeld, het leidt tot op heden tot niets. De markt is niet willig.

Onze partij vindt het welletjes, het is trekken aan een dood paard, we moeten reëel zijn en constateren dat het financieel niet kan, Harderwijk heeft geen extra miljoenen op de plank liggen. De komende onzekere tijd van transities in de zorg zal waarschijnlijk leiden tot het moeten bezuinigen door alle gemeenten, ook door ons. Als de huidige lopende onderhandeling met een investeerder spaak lopen moet de stekker er, wat onze partij betreft, uit.

Wat dan? Het huidige Theater Harderwijk opknappen is inmiddels een gepasseerd station. De bezoekersaantallen in dit theater rechtvaardigen de conclusie dat een veel kleiner theater ook  best kan. Niet in het Waterfront maar  ergens anders in de stad, dan is daar ook nog wat vertier. En misschien is een bestaand gebouw wel een optie. In ons programma staat dat het de moeite waard is om  te bezien of bijvoorbeeld de huidige bibliotheek daarvoor te gebruiken is. De bibliotheek wil naar een kleiner gebouw, het gebouw ligt centraal, er is een forse ruimte, de parkeergarage vlakbij, open lucht voorstellingen in het Hortuspark sluiten goed aan en de bereikbaarheid voor transport van decors is aanwezig. Maar vanzelfsprekend zijn andere opties ook bespreekbaar. Natuurlijk zijn monsterproducties in een kleinere zaal niet mogelijk, maar daarvoor zijn de grote theaters in Amersfoort, Apeldoorn, Leltstad en Zwolle geoutilleerd. Daarom zoals eerder gezegd,  als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoal het kan. De beide beentjes moeten wel op de grond blijven.

 

 

Harderwijk Anders