Reclame langs de snelweg

toekan

Donderdag 2 september debatteert en besluit de raad over de beleidsregel reclamemasten A28, N302, N303 in Harderwijk. Kort gezegd: Of we reclame langs de snelweg en de provinciale weg willen. En zo ja, hoe moet dat eruit zien?

Het is allemaal begonnen met het plan van Van der Valk om een uitkijktoren op de parkeerplaats bij de Boekhorstlaan neer te zetten. Hier investeert het bedrijf zelf fors in. De rest wordt gesubsidieerd door de Provincie. Op deze toren wilden ze de welbekende Toekan bovenop hebben. Het Harderwijkse reclamebeleid stond dat niet toe. Toen is bedacht om in plaats van de Toekan er een kunstwerk op te zetten dat enigszins lijkt op de Toekan.

In 2014 stond de toren er nog steeds niet. Het hoge woord kwam er uit en de hoteleigenaar wilde geen kunstwerk maar gewoon de Toekan. Dit heeft hij met onze fractie en ik gok ook met de andere fracties besproken. We hebben ons daarover gebogen en hebben gezegd: ja, maar alleen als het opgenomen wordt in het reclamebeleid. Het moet niet zo zijn dat één enkele gelukkige de mogelijkheid heeft te adverteren langs de A28.

Het college is aan het werk gezet en nu ligt er een beleidsnotitie. Het plan is om op een zevental plaatsen langs het traject A28 en N302 de mogelijkheid te bieden reclame-uitingen te plaatsen. Het buitenstedelijk gebied zoals de Leuvenumseweg staat op de rol om verder onderzocht te worden qua mogelijkheden. Van ons hoeft dat niet verder onderzocht te worden. Harderwijk Anders vindt dat reclame in het stedelijke gebied best mag. We hebben gemerkt dat er behoefte aan is. En ondernemers moeten de ruimte hebben om hun bedrijven in de kijker te zetten. Maar laten we het buitenstedelijke gebied zoveel mogelijk met rust laten. Wie langs de Leuvenumseweg naar Harderwijk rijdt, ziet om zich heen het prachtige bosrijke gebied. Een selling point van De Veluwe. Laten we dat zo houden.

Verder lijkt de voorliggende notitie ervan doordrongen te zijn dat er geen randstedelijke betonnen palen met reclame in Harderwijk zouden moeten staan. Het mooiste zou zijn als het gecombineerd kan worden in een andere functie zoals de uitkijktoren. Anders is integratie in een kunstwerk een goed idee. Wees duidelijk over de afmetingen en de plaats en laat verder de creativiteit maar op de vrije loop. Uitgangspunt is dat in alleen Harderwijk gevestigde bedrijven mogen adverteren. Ook dat juichen we toe.

Kortom, we zetten tijdens het debat in op mondjesmaat toestaan van reclame en verwijsmasten langs de weg binnen het stedelijke gebied.

Harderwijk Anders