Raadsvergadering 29 september 2016: Over VANG en andere dingen.

 

raadzaal

Het was weer eens een rare avond. Welke avond? Nou die avond van 29 september dat de gemeenteraad vergaderde. Raar, omdat een CDA-raadslid uit wilde proberen hoe het is om wethouder te zijn en de raad als een bestuurder adviseerde over een motie. Raar, omdat een VVD-lid tijdens een stemverklaring over een door Gemeentebelang ingediende motie zich achter de inhoud daarvan schaarde maar uiteindelijk toch tegenstemde. En raar omdat de mate waarop inwoners betrokken zou gaan worden bij het onderwerp Van Afval Naar Grondstof onderhevig is aan door kaders die door lopende contracten ingegeven zijn.

Wat betekende de avond voor Harderwijk Anders?

Havenvisie

We betreurden het allereerst dat de schipper van de Prins Willem Alexander er niet is uitgekomen met het College over de winterstallingsplaats. Na de vergadering van de commissie Ruimte leek het erop dat het hospitaalschip en de wethouder op aandringen van Harderwijk Anders en de VVD tot een goed compromis gingen komen. Maar, zo bleek niet veel later, de voorgestelde plek aan de strekdam vergt een te grote investering voor een tijdsduur van slechts 2 jaar. Voor Harderwijk Anders lijkt de aangegeven plaats in de Lorentzhaven, zoals ook gesteld in de Havenvisie, een hele goede plek om tijdens de winter het schip neer te leggen maar hadden graag gezien dat er een goede overeenstemming kwam over een alternatief.

Parkeernorm kleine wooneenheden

Het college stelt voor om bij te bouwen kleine wooneenheden een parkeernorm te handhaven van 1 of 1,2 parkeerplaatsen. Nu is dat 1,8 parkeerplekken. Deze kleinere parkeernorm zie je bijna overal terug in het land en daarom moet het ook in Harderwijk. Projectontwikkelaars zien dit maar wat graag want alleen zo, stellen zij, hebben ontwikkelingen van kleine wooneenheden een grotere kans van slagen. Wie in Harderwijk zijn ogen niet in zijn broekzak heeft, ziet direct dat veel Harderwijkse woonwijken juist te weinig parkeerplekken hebben. Want 2 auto’s of meer per huishouden is geen uitzondering. Harderwijk anders is erg bang dat we ons met nieuwe bouwinitiatieven enorm in de vingers gaan snijden en op voorhand parkeerproblemen zullen scheppen. We stemden daarom tegen maar stonden hier alleen in.

Vang

VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’ en behelst een routekaart naar forse vermindering van restafval per persoon per jaar. Het is een landelijk initiatief dat door gemeenten op eigen wijze ingekleurd kan worden. Heel kort door de bocht gaat het om het bewust maken van het feit dat veel zaken die we in de grijze bak kieperen eigenlijk gewoon hergebruikt hadden kunnen worden. Het aantal restafvalkilootjes ligt in Harderwijk met haar 208 kilo idioot hoog. Dus enige ambitie mag best. Maar, zo stellen wij, dat kan alleen als je inwoners van meet af aan meeneemt op zoektocht naar een goede methode om straks in 2025 nog maar 30 kilo over te houden. Nu vindt het College dat zij echt wel de inwoners betrekken maar vond ze het gedurende het debat heel moeilijk om aan te geven waar de kaders nu precies moesten liggen.

Door middel van een motie om alle taboes open te gooien en de inwoners vooral met ideeën te laten komen probeerde Harderwijk Anders de raad te overtuigen dat de ambitie geen kwestie van haastige spoed moet zijn, maar eentje van de langere adem. Juist omdat u, de inwoner, het moet doen uiteindelijk. “Nee, dat kan niet”, zei de wethouder, “we kunnen niet alles opengooien want we hebben te maken met lopende contracten enzo”. Bam. U weet nu dat er een flink aantal kaders liggen maar dat deze vooraf niet heel duidelijk zijn. Een succesvol systeem zoals bijvoorbeeld het orthodoxe inzamelingsbeleid dat de gemeente Putten hanteert is dan direct al van tafel geveegd. Een ontzettend gemiste kans want onderzoek leert dat juist de langere adem de beste resultaten op het gebied van afvalreductie oplevert. U mag meepraten maar ruimte voor dwarsdenkers en friskijkers is er kennelijk niet.

Gelukkig werd een door ons van harte ondersteund amendement van de PvdA unaniem aangenomen welke ons de mogelijkheden biedt om op meerdere sleutelmomenten in dit traject elkaar en het college nog eens stevig aan de tand te voelen over hoe we een groot draagvlak krijgen onder een nieuwe methode van afvalscheiding en inzameling.

Harderwijk Anders