Raadslid Gertien Koster op werkbezoek bij Steunpunt Huiselijk Geweld

Sinds 2009 kent Harderwijk een lokaal steunpunt Huiselijk Geweld. Dit lokale steunpunt kwam er op initiatief  van Stadspartij Harderwijk Anders. Er was destijds geen  meerderheid voor te vinden  in de gemeenteraad maar doordat enkele raadsleden door omstandigheden afwezig waren konden de lokale partijen, samen met de VVD, dit punt toch binnen halen. Juist omdat Stadspartij  Harderwijk Anders  dit  steunpunt geïnitieerd heeft volgt zij deze organisatie met extra aandacht. Regelmatig is er contact met het lokale steunpunt dat inmiddels is ondergebracht bij MD (Maatschappelijke Dienstverlening) Veluwe. Gertien Koster ging onlangs opnieuw op werkbezoek, ook  in het kader van het nieuwe verkiezingsprogramma waar de partij momenteel aan werkt.

Inmiddels draait het steunpunt een paar jaar en met succes. Collega instanties weten het steunpunt te vinden en datzelfde geldt voor burgers. De samenwerking met de politie is goed. Binnenkort vind er in het St jansdal een symposium plaats over huiselijk geweld en daar is het steunpunt ook bij betrokken. Bij het steunpunt huiselijk geweld hoort ook het meldpunt loverboys en jeugdprostitutie.

Er zijn wel wat trends te signaleren volgens de medewerkers van het steunpunt. In Harderwijk komt stalking bijvoorbeeld opvallend meer voor dan in de andere gemeenten in de regio. Sommige gevallen van huiselijk geweld hebben mogelijk te maken met de crisis. Huizen staan langer te koop waardoor mensen langer gedwongen samen moeten  wonen. Wat ook opvalt is dat er meer meldingen van ouderenmishandeling zijn dan voorheen. Dit kan te maken hebben met de (landelijke) aandacht hiervoor. Ook zijn er  relatief veel meldingen van mishandeling van ouders door (bijna) volwassen kinderen. MD Veluwe is van plan voor deze ouders een groep te starten. De meeste meldingen van huiselijk geweld komen uit de wijken Stadsweiden en  Drielanden.

Vanaf  1 januari wordt de subsidie van het Steunpunt Huiselijk Geweld in Harderwijk gehalveerd. Er zou eind 2013 nog een evaluatie volgen. Die staat nog niet op de rol. Stadspartij Harderwijk Anders zal dit aankaarten waarna hopelijk een evaluatie  in  de commissie Samenleving volgt. Wordt vervolgd dus!

Harderwijk Anders