Raadsblog Gert Jan

De gemeente Harderwijk probeert op een aantal manieren de inwoners van Harderwijk en Hierden bij de politiek te betrekken. Ze doet dat onder andere door gebruik van de social media. De raadsleden, maar ook anderen zoals de griffier en de burgemeester, moeten om de beurt een blog schrijven zodat er wekelijks een stukje is om te plaatsen in de diverse (social) media. Gert Jan van Noort van Stadspartij Harderwijk Anders was in juni aan de beurt.

 

 

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

gertjanstrand

Opeens ben je volksvertegenwoordiger omdat een groot aantal Harderwijkers en Hierdenaren je als raadslid hebben gekozen. Tjonge, wat moet ik doen om goed te functioneren vraag je jezelf dan af? Ik besloot om vooral mezelf te blijven. Dus maakte het gemeentebestuur vanaf 2010 kennis met een eigenzinnig persoon die vooral de vragen en de antwoorden achter het beleid van de gemeente wilde zien te achterhalen. Het parool: “het moet en kan anders dan de voorgaande periode.” Handelwijze werd vooral veel kritische vragen stellen en meteen interrumperen als een politieke collega een onduidelijk verhaal had of om de hete brij heen draaide. Anderen vonden mij dus eigenwijs en lastig! Maar daar trok ik mij niet veel van aan. De stukken waren goed bestudeerd en met de opgedane kennis was het doel om de burgers en de buitenlui open en duidelijk te laten weten wat er speelde in onze mooie stad.

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt in de praktijk brengen heeft mij in contact gebracht met velen die de weg niet konden vinden in de bestuurlijke organisatie en het bestuurlijke proces. Al deze contacten maakt het vele werk interessant en uitdagend en de adrenaline stijgt als je publiekelijk je mening en visie mag uitdragen voor de toekomst van de stad. Gelukkig is de politiek in Harderwijk nu veel transparanter en zijn de bestuurders makkelijk te bereiken. De vergaderingen kunnen gevolgd worden via internet, televisie en radio. Via de website kunnen de dossiers en de documenten ingezien worden die op de agenda staan van de Raad. De Raad gaat de wijken en buurten in en er worden allerlei activiteiten georganiseerd om de betrokkenheid te vergroten. Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe raadsleden die nu nog geen idee hebben hoe zij hun rol moeten vervullen zullen de plaats innemen van vertrekkende volksvertegenwoordigers. Het is spannend en uitdagend om publiekelijk voor je idealen uit te komen en hoe zij dat doen wordt een keuze. Ik hoop oprecht dat zij eigenzinnig, kritisch en eigenwijs zullen zijn.

Harderwijk Anders