Raadsblog Edwin Enklaar: Inkeer

ed

Er zijn nog geen twee maanden verstreken sinds de gemeenteraadsverkiezingen of het is alweer reces. Na de raadsvergadering van 10 juli gaat de politieke stekker eruit en ergens in september gaat hij er weer in. “Wat doe ik verkeerd?” hoor ik u denken. Om u gerust te stellen: De meesten werken gewoon door en hebben net als vele anderen drie weken vakantie. Daarnaast moeten politici ook gewoon op straat kunnen zijn.

Voor mijzelf is het nuttig. De eerste paar maanden als raadslid evalueren. Nieuwe verhoudingen binnen de fractie, raad en college eens onder de loupe nemen. Dat soort dingen kun je dan op je gemak doen. Maar daar heeft u allemaal niets aan. U wilt graag weten waar u aan toe bent met dat ene bestemmingsplan of voor wat betreft de zorg waar u recht op heeft.

Het beeld van commercieel bedrijf versus overheidsinstantie zal wel altijd blijven zoals die is. Snel versus traag en inefficiënt. Het is prettig te weten dat er toch echt wel wat commercieel ingestelde figuren de raad bevolken. Snel knopen kunnen doorhakken. Aftikken en aan de slag. Dat is wat we willen als er ergens een nieuw initiatief gelanceerd wordt. De praktijk is dat zoiets eerst intern behandeld wordt.  Daarna in een commissievergadering en een raadsvergadering en vervolgens moet het nog zes weken ter inzage liggen. Het kan maar zo zijn dat er beroep tegen aangetekend wordt. Voordat je aan de slag kan, is het alweer tijd om met pensioen te gaan. Het is goed dat deze processen regelmatig tegen het licht worden gehouden.

Een gebrek aan geld en veranderende behoeften nopen tot inkeer. Het is niet meer nodig om elke neergelegde steen aan een pakket regels te toetsen. Waarom wordt er fronsend gekeken als iemand bijvoorbeeld een sportschool, theater of wat dan ook in de binnenstad wil openen? Langzaam zien we dat creativiteit beloond wordt. Gelukkig maar. Hoe vaker initiatieven beloond worden en mensen zien dat het binnen het Stadhuis ook eens gemakkelijk kan gaan, zullen drempels om zelf aan de slag te gaan lager worden. We moeten wel in gesprek blijven om eventuele slecht uitpakkende consequenties in kaart te krijgen en te voorkomen.

 

Dit artikel verscheen eerder op de website van de gemeente Harderwijk.

Harderwijk Anders