Raad weten met de raad

Een cursus voor aanstormend talent voor de gemeenteraad

Het bestuur heeft mij gevraagd of ik bereid ben om voor mensen die (misschien) belangstelling hebben voor de gemeenteraad een korte cursus op te zetten. Vrijwel onmiddellijk hapte ik toe. Zelf ooit uit het niets plotseling begonnen als raadslid weet ik me nog maar al te goed te herinneren hoe lastig het is om zonder voortraject en zonder begeleiding plotseling de lokale politieke arena te betreden. Een prima idee om als SHA een korte cursus op te pakken.

Wat gaan we doen in de cursus

De opzet is twee avonden theorie en twee avonden de praktijk. De eerste avond gaan we na de kennismaking een rondje maken door de Gemeentewet. Deze wet legt de basis voor alles rond het gemeentebestuur. We gaan het onder andere hebben over de bestuursorganen: burgemeester, college en gemeenteraad, hun taken, bevoegdheden, aanstelling en ontslag. We gaan even langs de toegestane gemeentebelastingen, de raadscommissies en andere commissies.

De hoofdmoot doen we de tweede avond wanneer we ingaan op de raad en het raadslid en wat daar bij behoort. Een greep hieruit, denk aan de ‘spelregels bij een raadsvergadering, de instrumenten (b.v. het recht van interpellatie, recht van initiatief, het amendement, de motie) van de raad, de rollen en taken van de gemeenteraad (b.v. volksvertegenwoordiger, kaderstellend, controlerend), de rekenkamer, het presidium en natuurlijk het debat.

De derde avond gaan we na ons goed voorbereid/ingelezen te hebben naar een raadsvergadering om te kijken, te luisteren naar het debat en aantekeningen te maken. De vierde avond praten we na over de ervaring van de raadsvergadering waarbij het debat de hoofdschotel is.

Daarna sluiten we de cursus af.

De bedoeling is dat de cursus in het begin van dit najaar wordt gegeven. De exacte datum en locatie zal nog door het bestuur worden bekend gemaakt.

Bas Oosten

 

Harderwijk Anders