Pietje Bell: Identiteit

Waarde lezer, op deze plek had de voortreffelijke column van Özcan Akyol moeten komen te staan. En verdraaid, hij stond er al. Tot ik het lumineuze idee kreeg om toch maar eventjes de hoofdredactie van de Stentor te vragen of ik dit zo maar kon c.q. mocht plaatsen. Nou, tot mijn grote schrik kreeg ik, na een snelle mailwisseling, onderstaand berichtje terug en daar ging ons feestje. En we zaten in het allerlaatste stadium van onze Nieuwsbrief! Tijd voor een nieuwe column was er niet. Vandaar dat ik deze ‘tragedie’ met u deel. U ziet het, het leven van een redacteurtje gaat niet altijd over rozen.

Beste lezer, ons aller Pietje Bell heeft er toch nog iets van proberen te maken. Ondanks alles wens ik u toch nog het nodige leesplezier!

 

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: Hans Ebbens <hans-ebbens@hetnet.nl>
Datum: 6 juni 2017 om 15:01
Onderwerp: Verzoekje
Aan: hoofdredactie@destentor.nl

Beste redactie,

 

Ben maar een bescheiden redacteurtje die met veel plezier de nieuwsbrief probeert te maken voor onze partij Stadspartij Harderwijk Anders. In de Stentor van afgelopen zaterdag stond de column ‘Identiteit’ van Özcan Akyol. Die maakte op mij de nodige indruk.

Mijn verzoek aan u is dan ook: mag ik voor onze nieuwsbrief dit artikel integraal overnemen? Ik zou u eeuwig dankbaar zijn! Het gaat over een bescheiden nieuwsbrief bestemd voor zo’n 120 lezers, die ik dit fraaie epistel niet wil onthouden. Het is tevens een piepklein stukje reclame voor uw zeer lezenswaardig dagblad.

Ik hoop op uw medewerking!

Met hartelijke groet,

Hans Ebbens

Tel 0341 453 178

Het antwoord kwam de volgende dag:

Van: d.vmalkenhorst@wegenermail.nl [mailto:d.vmalkenhorst@wegenermail.nl] Namens Hoofdredactie

 de Stentor

Verzonden: dinsdag 6 juni 2017 15:14
Aan: Copyright Persgroep
Onderwerp: Fwd: Verzoekje

Geachte heer Ebbens,

Wij begrijpen uw verzoek maar kunnen in verband met auteursrechten helaas geen toestemming geven. Wel kunnen wij u toestaan om twee citaten van maximaal 50 woorden per citaat uit de column te gebruiken. Uiteraard met bronvermelding van auteur en krant.

Veel succes met uw nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,

 

mr. Geurt Bos

Manager Auteursrecht de Persgroep Nederland

06-10286983

geurt.bos@persgroep.nl

copyright@persgroep.nl

Dan nu de twee citaten die wij wel mochten plaatsen, met dank aan de redactie van de Stentor:

Remonstrantse theologen kwamen deze week met een gewaagd idee: ’Laten we tweede pinksterdag inruilen voor het Suikerfeest’. Volgens predikante en theoloog Christa Anbeek kan een dergelijke maatregel leiden tot meer acceptatie tussen verschillende religieuze groepen in onze samenleving.

Er is in Nederland genoeg ruimte voor extra feestdagen: De dag van de Arbeid, Bevrijdingsdag en wellicht iets uit een andere cultuur, die hoort bij nieuwe bewoners. Maar dat betekent niet dat al het oude maar moet verdwijnen. We hebben maatstaven en ijkpunten nodig, die bepalen uiteindelijk wie we in essentie zijn. Het accepteren van anderen betekent niet dat we aan zelfverloochening moeten doen.

Noot van Pietje Bell:

Nederland is geloof ik, samen met België en Noord-Duitsland, een van de weinige landen waar de tweede paas- en pinksterdagen in ere worden gehouden. Dat komt mede doordat vroeger alleen de christelijke feestdagen vrije dagen waren. Men plakte er dus zo links en rechts wat aan vast. Zo had de gewone burger wat meer vrije tijd. Laten we dit dan ook maar gewoon zo houden. Zoveel feestdagen hebben wij tenslotte niet.

Maar waarom geven wij de twee overige grote monotheïstische godsdiensten jodendom en islam (op volgorde van geboorte), ook niet hun eigen feestje. Bijvoorbeeld voor de Joden Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en de islam krijgt dan eindelijk het Suikerfeest (viering van het einde van de ramadan). Lekker twee vrije dagen erbij en iedereen tevreden, toch?

Het mooiste zou natuurlijk zijn, samen op één dag. Maar dat lijkt mij voorlopig nog een utopie.

Pietje Bell

Harderwijk Anders