Orhan Karaaslan

Orhan Karaslaan is 37 jaar en zelfstandig ondernemer. Hij is getrouwd, heeft twee zonen en is sinds 2010 raadslid voor Stadspartij Harderwijk Anders. Hij werd in 2010 gekozen met voorkeurstemmen. Orhan was jarenlang betrokken bij het Wijk- en buurtgericht werken en bij de organisatie van Multi Culti vanuit zijn betrokkenheid bij SBBH (Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk).

Orhan wil graag mensen met verschillende achtergronden verbinden en hij gaat voor leefbaarheid in de wijken en buurten. Orhan ziet graag dat allerlei verschillende mensen elkaar meer gaan ontmoeten zodat iedereen zich thuis voelt in onze samenleving.

 

Harderwijk Anders