Opschalen wijk- en buurtgericht werken

Gertien Koster, raadslid voor Stadspartij Harderwijk Anders, heeft tijdens een vergadering van de commissie Samenleving op,16 mei bij de rondvraag gevraagd naar het wijk- en buurtgericht werken. De aanleiding was dat er in de wijk Wittenhagen door burgerleden werd aangegeven dat er te weinig burgers te vinden zijn die actief willen zijn in een buurtteam.

Gertien Koster heeft daarom gevraagd naar de stand van zaken rond het van buurtgericht werken naar wíjkgericht werken. Het antwoord kwam deze week, op 19 juni en dat antwoord luidde dat dit probleem bekend is en dat het de aandacht heeft. Ook is het opbouwwerk gevraagd om in haar netwerk te kijken naar mensen die wellicht actief willen worden in een buurtteam.

De vraag over de wens om op te schalen is daarmee niet beantwoord. We komen er dus nog op terug!

Harderwijk Anders