OPINIE: IEDEREEN WIL EEN THEATER

 

Streep

Iedereen wil een theater. Volgens de poll van De Stentor zelfs 89%. Waarschijnlijk wil iedereen ook een subtropisch zwembad en de handjes zullen vast ook wel op elkaar gaan voor gratis parkeren. De vraag is echter of het percentage ook zo hoog is als daarbij verteld wordt dat het budget voor zo’n theater of zwembad er eigenlijk niet is. Dat er allerlei andere dingen in Harderwijk moeten verdwijnen voordat er een groot theater in het waterfront kan verrijzen. Vertel er dan ook nog bij dat de gemeente de komende jaren al enorme projecten heeft lopen die ook niet vrij van risico’s zijn. Denk daarbij aan voltooiing van het waterfront en de naderende overhevelingen van de zorgtaken. Neem er ook nog eens bij dat de jaarrekening nog altijd een negatief saldo laat zien en je zult zien dat het percentage mensen dat dan nog steeds een groot (waterfront)theater wil, een stuk lager komt te liggen.

 

Duidelijke conclusie

De afgelopen weken hebben we de nodige krantenberichten en blogs kunnen lezen over de toekomst van het theater. Er waren zelfs raadsvragen die het college om opheldering vroegen. Duidelijk was dat er geen goed woord over was voor de keuzes die het huidige college maakt. Het stoppen met het actief zoeken naar een partner voor een multifunctioneel theater in het waterfront werd neergezet als een kolossale fout. Opvallend is dat de PvdA hierin voorop in de strijd gaat. Deze partij heeft de afgelopen twee periodes alle kans gehad om het grote theater te realiseren en dat is niet gelukt. De laatste businesscase (kostte ook veel geld trouwens) is in 2012 gestart en het is het vorige college niet gelukt om dit te laten slagen. Voor ons is het dan volstrekt logisch dat het huidige college kiest voor de realiteit. De realiteit is dat er na lang en goed zoeken geen partner gevonden kan worden die mee wil investeren in een nieuw theater. Kort gezegd, is het voor Harderwijk financieel niet haalbaar om het in het gekozen theaterconcept te ontwikkelen. Dat is geen leuke conclusie maar wel een duidelijke.

Stad als podium

Als alternatief wordt er nu gekozen voor “de stad als podium”. Een concept dat, zo lezen wij in de kritieken, al snel wordt omgezet naar een treurconcept waarbij we in Harderwijk alleen nog in de open lucht (vermoedelijk in de regen) naar voorstellingen kunnen kijken. Dat beeld is totaal misplaatst. Het concept zegt vooral dat we in plaats van het bouwen van een volledig nieuw theater gaan kijken naar voorzieningen die al aanwezig zijn in de stad en daar het cultuuraanbod op gaan toepassen. Minder geld voor stenen en meer voor cultuur zelf. Lees hier bijvoorbeeld eens hoe Marijke Licher van Cultuurkust haar gedachten daarover laat gaan. Het college kiest er hierin voor om de stad uit te dagen om hier inspirerende plannen voor te bedenken. Juist in een het cultuurstadje dat we plachten te zijn, moet veel van dat soort expertise te vinden zijn. In die zin liggen alle opties nog open. In theorie kan het zelfs zo zijn dat het Theater aan stationslaan toch een goed plan in elkaar knutselt zodat daar ook weer muziek in komt te zitten. Toch gek dat het bestuur ook vol voor het waterfront ging terwijl de directie juist voor de stationslaan lijkt te gaan. We zullen de ontwikkelingen moeten afwachten.

Slim investeren

Als we er van uit gaan dat de optie van opwaardering van het huidige theater niet mogelijk is, dan hebben we straks dus geen theater in het waterfront en geen theater meer op de huidige locatie. Je kunt je afvragen of dit nu echt zo erg is. Onze overtuiging is dat dat niet erg hoeft te zijn als je maar goed omgaat met de ‘ruimte’die er dan ontstaat. Bij ‘de stad als podium’ wordt er geld beschikbaar gesteld voor zowel programmering als voor het (ver)bouwen van faciliteiten. Door slim te investeren kun je juist zorgen voor een mooie impuls voor cultureel Harderwijk. Je kan denken aan het upgraden van Estrado en de Kapel, maar ook aan hele nieuwe manieren van programmeren. Waarom zouden we niet veel vaker een openlucht voorstelling hebben op het kloosterplein? Of een intieme voorstelling in het Hortuspark? Misschien staan er wel mensen op om een theaterfestival te organiseren op een parade-achtige manier? De Harderwijkse Horeca kan zich hierin ook meer onderscheiden door bijvoorbeeld een cabaret- of poëzieroute te gaan organiseren. Kijk ter inspiratie eens bij Vis à Vis. Dit theater heeft al jaren een goed lopend theaterconcept. Op een braakliggend terrein in Almere voeren zij enkele maanden per jaar de meest creatieve voorstellingen op. Laat Harderwijk nou net de komende jaren een gigantisch braakliggend terrein krijgen dat perfect gelegen is ten opzichte van uitvalswegen naar de hele regio.

Plantagekerk

Dan is er nog de mogelijkheid van een theater in de plantagekerk waarbij de iniatiefnemers aangeven dat ze juist ook openstaan voor activiteiten die niet aan het geloof gerelateerd zijn. Er zijn in het land al de nodige mooie voorbeelden van kerken die omgebouwd zijn to theater met enkele honderden stoelen. Een schaalgrootte die heel goed in Harderwijk zou passen. Met een goede programmering kan dat een hele mooie aanwinst zijn voor de stad. Wie weet kan het huidige bestuur van de 3 podia daar nog een mooie rol in spelen. Met de restaurants in de nabijheid kan Harderwijk een totaal avondje uit bieden waarbij je alles te voet kan bereiken vanaf de Houtwalgarage. Zo kunnen we ook direct het gat in de begroting van die garage dichten. Over “win/win” gesproken.

Concurrentie

Tot slot nog twee opmerkingen van de tegenstanders van ‘de stad als podium’. Ten eerste kan Harderwijk zonder een groot theater geen grote namen meer trekken. Ook daar de vraag of dat erg is. Op nog geen halfuur reizen vanaf Harderwijk liggen meerdere theaters die ook die grote namen bieden. Deze theaters hebben het in economisch opzicht ook al erg lastig. Moeten wij daar dan per se de concurrentie mee aangaan? Of moet Harderwijk zich juist gaan onderscheiden door eens niet voor precies dezelfde doelgroep te gaan? Wie weet kan Harderwijk zich juist profileren op gebied van nieuw talent. Of misschien wordt Harderwijk wel dé plek, waar al die grote namen per se hun try -out willen gaan doen.

Verwijt

Dan het verwijt dat de gemeente te weinig regie neemt met dit concept…. In een tijd dat elke partij roept dat we juist de bewoners van de stad bij de plannen moeten betrekken, komt de PvdA met deze opmerking. Volgens ons spreek je je dan heel erg tegen. Inspireer nu juist de bewoners en andere betrokkenen om met eigen, unieke ideeën te komen in plaats van ze van tevoren al een uitgestippelde richting in te duwen. Bovendien kan de gemeente zich dan nog meer richten op de aanstaande zorgtaken.

Het is tijd om buiten de standaard kaders te denken en creatief te worden zodat Harderwijk wel degelijk een goed cultureel aanbod kan hebben. Mét of zonder groot theatergebouw.

 

 

 

Harderwijk Anders