Op pad met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit

crk

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit kennen we allemaal wel. Tot 2013 noemden wij het namelijk de welstandscommissie. De welstand levert altijd voer op voor levendige discussies. Deze commissie adviseert de gemeente over hoe woonwijken en gebouwen eruit kunnen gaan zien en toetst bouwplannen aan gemeentelijk beleid op het gebied van beeldkwaliteit. Vorige week donderdag 11 september, fietste de raadscommissie Ruimte met de leden van deze commissie langs enkele voorbeelden in Harderwijk. Namens SHA fietsten Orhan en Edwin mee.

We zagen de achterkant van het Dolfinarium waar de watersportverenigingen hun nieuwe onderkomens hebben. De zogeheten Strekdam is een prachtig gebied in ontwikkeling waar onze haven echt een ander aangezicht krijgt. De leden van Ruimtelijke Kwaliteit vertelden over hoe ze in overleg met het Dolfinarium en de watersportverenigingen tot overeenstemming kwamen als het gaat om uitstraling en materialen.

De fietstocht ging verder langs Lorentz Haven. Daar leerden de raadsleden over stroevere samenwerkingen tussen ondernemers en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De sleutel tot de oplossing contactensfeer. De commissieleden erkennen dat de communicatie wel eens beter kan. Ook het uiterlijk van een woning Vlierburgweg is met het nodige chagrijn tot stand gekomen.

Ook SHA krijgt vaak opmerkingen over de welstand. Het lastige is dat de discussie altijd over subjectieve zaken gaat. Wat de één mooi vindt, vindt de ander spuuglelijk. En alles wat er tussenin zit. Wat belangrijk is om te weten is dat een beeldkwaliteitplan duidelijk geformuleerd moet zijn. En duidelijk moet ook zijn dat het de bedoeling is dat er in de ‘geest’ van het een beeldkwaliteitplan gebouwd wordt. Dat wil zeggen dat er meer vrijheid is dan we vaak denken. Als we maar in gesprek met elkaar blijven. Ons programma spreekt over een ‘gematigd’ welstandsbeleid. Dat betekent dat er best een basis verwacht mag worden als het gaat om hoe woonwijken eruit moeten gaan zien, maar het moet niet gaan leiden tot onvrede en onwerkbare situaties. Wij denken dat de commissie Ruimtelijke Kwaliteit al een heel eind in die richting aan het werken is.

Ons advies zou zijn om bij opmerkingen in uw bouwaanvraag de telefoon te pakken en een afspraak te maken om over de opmerkingen van gedachten te wisselen. Voor elk perceel kunnen weer andere argumenten gelden. Soms praktisch en soms esthetisch. De commissie werkt in alle openbaarheid en is bereid om met iedereen in gesprek te gaan.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is elke twee weken op woensdag op het Stadshuis om bouwplannen te toetsen aan het gemeentelijk beleid.

Harderwijk Anders