On-Harderwijks goed!

On-Harderwijks goed!”

Eind januari, we hebben met Stichting Underground net de eerste WAUW! editie er op zitten. Gelukkig vooral heel veel positieve reacties.

Ook weer die ene die we met LaLaLand ook wel eens gehoord hebben: “Dit was on-Harderwijks goed”. 

Ik had het daar laatst met de directrice van het Stadsmuseum over, zij had hetzelfde compliment gehad toen ze na het succes van Rembrandt een hele mooie expositie van Marius van Dokkum binnen gehaald had. En eigenlijk waren we het er al snel over eens dat die opmerking niet meer kan. Het duidt er namelijk op dat dingen die goed zijn of goed gaan niet ‘des Harderwijks‘ zouden zijn. Een beetje alsof echt leuke en goede dingen alleen in een grote stad kunnen. Wat mij betreft is dat echt een verkeerde denkwijze, als we de laatste jaren iets hebben aangetoond in Harderwijk, is het wel dat we juist heel goed zijn om met elkaar mooie evenementen neer te zetten. Er zijn in de stad verschillende organisaties die steeds meer in staat zijn om elkaar op te zoeken, elkaar te versterken en zo tot hele mooie dingen te komen. Kijk maar wat er in en met het museum gebeurt, de samenwerking binnen Harderwijk Winterstad, maar ook een productie als Stadsgezichten is een mooi voorbeeld van wat je kan bereiken als je samenwerkt. 

Met underground proberen we dit ook zoveel mogelijk te doen. Vooral omdat we het heel leuk vinden, maar ook om te zorgen dat als onze evenementen groeien, we kwaliteit kunnen blijven leveren. Als iemand een goed idee heeft, of iets goed kan, dan zouden we wel gek zijn als we daar geen gebruik van zouden maken.

Als we dit relateren aan de lokale politiek, dan zie ik daar wel een belangrijke rol in op dit vlak. Want hoe mooi de samenwerking vaak al is, de structuren zijn nog wel wat dun. Als enkele personen zouden stoppen met wat ze doen, valt veel van die samenwerking waarschijnlijk om. In het ‘stad als podium’ concept ligt dan ook een mooie kans om de structuren te versterken en verder uit te bouwen. Bijvoorbeeld met een coördinatiefunctie op het gebied van de programmering kan je zorgen voor goede spreiding van verschillende evenementen, en vooral ook veel kennis verzamelen en verspreiden om zo een maximaal rendement te halen uit de culturele budgetten die beschikbaar zijn.

Des te meer vind ik het jammer dat die hele stad als podium discussie zich toespitst op wel of geen theater in Harderwijk. Tegenstanders van de stad als podium roepen om het hardst dat als we voor stad als podium kiezen er geen theater meer is in Harderwijk. Mensen die dat roepen hebben het wat mij betreft niet goed begrepen. Ja, de kans is groot dat met de keuze voor stad als podium het huidige theatergebouw aan de Stationslaan zijn bestaande functie verliest. Maar juist in de stukken van stad als podium wordt gesteld dat een binnenlocatie nodig is voor het culturele leven in Harderwijk. Maar dat zou best een hele andere locatie kunnen zijn, en dan zijn er nog steeds theatervoorstellingen in Harderwijk. En daar gaat het wat mij betreft om, niet om de stenen, maar om de producties. En ja, in een ander gebouw zullen

sommige van de huidige voorstellingen niet mogelijk zijn, daar ontkomen we dan niet aan, maar als we meer geld kunnen reserveren voor de producties hierdoor, dan winnen we allemaal. Dan wordt het juist Harderwijks goed!

Gerwin Tromp

 

Harderwijk Anders