Nieuws van het front

In het laatste bulletin ging ik in op de ingewikkelde opgave waar de vakantieparken voor staan willen ze van recreatiebestemming naar woonbestemming transformeren. En dat er ondanks dat via veranderende wetgeving en een beroep op de creativiteit toch geloof in een goede afloop is blijven bestaan. Sindsdien zijn er eigenlijk geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Broedende kippen moet je niet storen, zegt men wel eens.

23 mei organiseerde de fractie van Harderwijk Anders een bijeenkomst waarin we met vertegenwoordigers van een aantal parken wat uitgebreider over de transformatie-opgave van gedachten wisselden. De avond werd door ons vooral benut om te luisteren wat er nu precies op de parken afkomt en hoe we als politiek orgaan daar bij kunnen helpen.

De bijeenkomst liet een positief gevoel bij ons achter. Ja, het is ingewikkeld maar over het algemeen wordt de samenwerking met de gemeente als prettig en constructief ervaren. Er werd ingegaan op belangrijke vragen zoals woningcontingentering. Samen stelden we vast dat dit geen belemmering voor de woningbouw in de gemeente Harderwijk hoeft te zijn. Getallen kunnen immers worden vrijgemaakt. Dit nemen we mee in ons achterhoofd.

De natuurwetgeving hoeft eveneens geen invloed te hebben omdat er feitelijk niets veranderd voor de betreffende natuurgebieden. Of er nu gerecreëerd of gewoond wordt; het maakt voor de bomen en de struiken in en rondom de parken niets uit.

Ook bespraken we de privaatrechtelijke kant van de zaak. De status van de VVE’s is een spannende status. Wie vertegenwoordigen zij nu echt en welke bevoegdheden hebben zij. Zoals eerder gesteld dient dit op elk park nader bekeken te worden. 100% medewerking is een utopie en eenieder kan een stem krijgen via zienswijzen. De oplossing hiervoor zou kunnen zijn om te differentiëren. De dubbelfunctie zoals wij dat ook in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Op het stadhuis gaan de handen hiervoor niet op elkaar. Want eerder is vastgesteld dat recreatie en wonen niet samen gaat. De woningen worden dan onttrokken aan het recreatie-aanbod. En dat druist in tegen eerder gemaakte afspraken. Zo luidt de gedachte aldaar. Voor ons geldt dat de afweging gemaakt moet worden welke problemen we willen bestrijden.

Intussen hebben we bij de kadernota op 7 juli een voorstel ingediend om een revolverend fonds in te stellen om geluidswerende maatregelen ietwat het hoofd te kunnen bieden. Dit voorstel heeft het niet gehaald. Mogelijk omdat er concreet nog geen problemen gerezen zijn. Dus nog niet alle hoop is verloren. U heeft veel harde noten te kraken en wij proberen zo goed mogelijk mee te denken en te helpen. Blijf ons alstublieft bestoken met wat u bezighoudt. Het kan het verschil maken.

Edwin Enklaar

 

Harderwijk Anders