Nieuws van het front Stand van zaken Vitale Vakantieparken

Nieuws van het front

Stand van zaken Vitale Vakantieparken

We zijn anderhalf jaar verder na de start van het proces Vitale Vakantieparken dat we in Harderwijk doorlopen. Er is veel gesproken en geïnventariseerd. De vertegenwoordigers hebben hun ideeën voor de toekomst van hun parken kunnen presenteren en nu gaat het er een beetje op aan komen.

Met de haalbaarheidstoets van de gepresenteerde plannen en wensen is de bal bij de eigenaren/vertegenwoordigers van de Harderwijker vakantieparken komen te liggen. De parken die gaan kiezen voor een transformatie naar een permanente woonbestemming komen voor de grootste uitdagingen te staan. Zo bleek tijdens de commissievergadering van 14 april jongstleden.

Natuurlijk moet er voldaan worden aan algemeen geldende bouwregels en zaken als brandveiligheid. Maar de kosten daarvan vallen in het niet bij de kosten van het voldoen aan de wettelijke milieueisen. Hierbij lijkt vooral het geluidsaspect een enorme sloopkogel voor de portemonnee van de kavel/huiseigenaar op de parken Ceintuurbaan, Slenck & Horst, Onze Woudstee en De Dennenhoek. Deze parken liggen erg dicht tegen de Rijksweg A28 en dat betekent een grote rode vlek als je het geluidscontourenkaartje erbij pakt. Kort gezegd: de geluidsnorm wordt fors overschreden als er een woonbestemming zou zijn op die huizen die het dichtst tegen die A28 staan.

Toch raar, want aan de feitelijke situatie zal niet veel veranderen op deze parken maar kennelijk maakt het qua milieu nogal uit of u ergens recreëert of woont. We hebben ermee te maken. Want wettelijke regels. De hoop hoeft hiermee niet direct tot onder het vriespunt te zakken. Er is een nieuwe omgevingswet in de maak en de verwachting is dat die iets soepeler zal zijn dan de oude. Ook biedt de interim wet stad- en milieubenadering enkele escapes als het gaat om het aantal decibellen op de gevel. De raad zou bij voldoende compensatie de norm iets kunnen verruimen.

Een ander aspect is het juridische aspect. De te transformeren parken weten zich allen verenigd in een VVE. En het advies dat mevrouw Kuiper, lid van de expertisegroep die aan dit dossier werkt, was om eens goed na te gaan of de statutaire vorm voldoende houvast geeft om alle inspanningen die nodig zijn te kanaliseren.

Er is nogal wat aan de hand, zoals u kunt lezen. Toch heb ik in de gesprekken die ik had met betrokkenen mogen proeven dat men gelooft in een goede toekomst. Met creatieve manieren van denken, zullen oplossingen uitgewerkt kunnen worden om de kosten draaglijker te maken.

Wij geloven er ook in. En we willen daarom ook in gesprek blijven met alle betrokkenen. Harderwijk Anders organiseerde onlangs een avond waarin vertegenwoordigers van VVE’s uitgenodigd werden om hun ervaringen te delen

om ons meer inzicht te verschaffen in wat speelt. Wellicht kunnen we meedenken om het aantal te nemen hindernissen te doen slinken. Vergeet niet dat het tot nog geen drie jaar geleden absoluut onbespreekbaar was om de situatie van onze vakantieparken te kunnen veranderen in iets dat wat meer van deze tijd is.

Edwin Enklaar

 

Harderwijk Anders