Nieuws van het front : De Harder

De Harder

Over de stand van zaken rondom de parken is op dit moment geen nieuws. De toekomstvisies die de verschillende parken presenteerden, wordt getoetst op juridische en financiële haalbaarheid. Broedende kippen moet je niet storen, is mij altijd geleerd dus vandaar dat ik deze gelegenheid aangrijp om een tweetal andere zaken met u te delen.

De kranten staan weer bol van de laatste ontwikkelingen rondom De Harder. U weet hoe we vroeger een lastige strijd gestreden hebben om de overlast van de feestzaal die een discotheek was, maar geen discotheek genoemd mocht worden in te perken. Verdere ontwikkeling van het gebied kan alleen als er een scheidingswand tussen perceel en de zeebuurt geplaatst werd.

Onder verdere ontwikkeling werd verstaan een bioscoop, een restaurant en grootschalige detailhandel die zich in het leisuresegment ophoudt. Daarmee wordt o.a. bedoeld kampeerwinkels à la Hendrix en zo. Het blijkt moeilijk partners te vinden en dus werd niet zo lang geleden de focus verlegd op een supermarkt. En toen werd het stilletjes.

Totdat De Harder van eigenaar veranderde. Deze ondernemer zet dingen in een stroomversnelling en wil haast maken met het verplaatsen van Dirk van de Broek naar het terrein van De Harder. Ook een McDonalds restaurant zal snel uit de grond gestampt gaan worden. De gemeenteraad maakt zich druk om de veranderende ontwikkelingen. Immers hoe zeker is het dat er voor de overige ruimte winkels zullen komen die niet concurreren met het aanbod in de binnenstad?

Van de supermarkt zegt Harderwijk Anders in elk geval dat dit op het terrein van De Harder mogelijk moet zijn. Het is toch handel en werkgelegenheid. Maar ik ben erg benieuwd hoe groot de volkswoede zal zijn als er een Hema of een Blokker aangeeft daar naartoe te willen verhuizen. Het college heeft aangegeven dit spanningsveld aan te voelen en daar ook naar te handelen. Maar hoe ver kun je als overheid sturen op de vrije markt? Winkelpanden in de binnenstad zijn erg hoog geprijsd qua huur. Zouden de prijzen zakken als er zich andere vestigingsmogelijkheden in de stad voordeden? Wij zijn er nog niet uit.

Voorlopig is Harderwijk Anders de enige partij die zich afvroeg hoe groot of klein de overlast in de nieuwe situatie zal zijn. Het antwoord was dat het college in gesprek gaat met het wijkplatform. We blijven het volgen. Als u ideeën, opmerkingen of iets anders heeft dat ons op het juiste spoor van winkels binnenstad versus ergens anders in de stad kan zetten, zien wij die uiteraard heel graag tegemoet.

Edwin Enklaar

 

Harderwijk Anders